[Python] BàiTập 1 : Nhập tên, năm sinh, xuất ra tuổi chính xác

1383

Bài Tập Code Python Cơ Bản 1

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự làm kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài : nhập tên và năm sinh người dùng. Xuất ra thông báo chào và độ tuổi chính xác hiện tại.

Bài giải: