[Python] BàiTập 1 : Nhập tên, năm sinh, xuất ra tuổi chính xác

Bài Tập Code Python Cơ Bản 1

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự làm kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài : nhập tên và năm sinh người dùng. Xuất ra thông báo chào và độ tuổi chính xác hiện tại.

Bài giải:

#!/usr/bin/python
# Nhap nam sinh tinh tuoi nguoi .

# Su dung module time
import time
year=time.localtime()

def TinhTuoi(YearInput, NameInput):
         Age = year[0] - YearInput
          if Age == 0:
                   Age = Age + 1
                   print '- Chao ban ' + NameInput + ', ban', Age , 'tuoi phai khong ?'
          elif Age > 0:
                   print '- Chao ban ' + NameInput + ', ban co do tuoi khong phu hop !'
          else:
                   print '- Chao ban ' + NameInput + ', ban', Age , 'tuoi phai khong ?'

def main():
          NameInput = raw_input("Nhap ten cua ban: ")
          YearInput = int(raw_input("Nhap nam sinh cua ban: "))
          TinhTuoi(YearInput, NameInput)
 
main()
Previous article[Magento] Hướng dẫn thay đổi domain mới cho source Magento
Next article[Python] BàiTập 2 : Nhập số integer, kiểm tra xem số chẵn hay lẻ
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !