[MacOS] Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS

Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS

Nếu bạn quen làm việc với giao diện command line trên Unix, Linux hay MacOS, bạn có nhu cầu cần xuất thông tin bảng định tuyến của hệ thống hay laptop trên MacOS thì mình xin cung cấp các bạn 1 câu lệnh đơn giản mà ai cũng biết. Trên Linux mình quen dùng :

$ route -nv

Nhưng trên MacOS cơ bản mặc định thì không có lệnh đó. Nên các bạn sẽ dùng lệnh quen thuộc sau, trên Linux cũng có tác dụng tương tự :

$ netstat -rn

Chúc các bạn thành công.

Previous article[Python] BàiTập 5 : Nhập mật khẩu, xem có hợp lệ không ?
Next article[MacOS] Hiển thị/giấu đi các tập tin/thư mục ẩn (hidden file/folder)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !