[MacOS] Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS

528

Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS

Nếu bạn quen làm việc với giao diện command line trên Unix, Linux hay MacOS, bạn có nhu cầu cần xuất thông tin bảng định tuyến của hệ thống hay laptop trên MacOS thì mình xin cung cấp các bạn 1 câu lệnh đơn giản mà ai cũng biết. Trên Linux mình quen dùng :

Nhưng trên MacOS cơ bản mặc định thì không có lệnh đó. Nên các bạn sẽ dùng lệnh quen thuộc sau, trên Linux cũng có tác dụng tương tự :

Chúc các bạn thành công.