[Python] BàiTập 5 : Nhập mật khẩu, xem có hợp lệ không ?

Bài Tập Code Python Cơ Bản 5

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài : Nhập mật khẩu, rồi so sánh với chuỗi mật khẩu có sẵn xem hợp lệ không?

Bài giải:

#!/usr/bin/python
# Xu ly chuoi mat khau co ban

def XuLyMatKhau(string):
   password = "CuongQuach"
   len_password = len(password)
   len_string = len(string)
   if (len_string != len_password):
     print '- Mat khau khong hop le.'
   elif (len_string < 1):
     print '- Mat khau khong hop le.'
   elif (len_string == len_password):
     if (password == string):
        print '- Mat khau dang nhap hop le.'

if __name__ == '__main__':
   string = raw_input("Nhap password: ")
   XuLyMatKhau(string)
Previous article[Python] BàiTập 4 : Nhập số ‘n’, xuất ra ‘n’ số là số nguyên tố
Next article[MacOS] Lệnh liệt kê bảng định tuyến (routing table) trên MacOS
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !