[Python] BàiTập 5 : Nhập mật khẩu, xem có hợp lệ không ?

2762

Bài Tập Code Python Cơ Bản 5

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài : Nhập mật khẩu, rồi so sánh với chuỗi mật khẩu có sẵn xem hợp lệ không?

Bài giải: