[MacOS] Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS bằng command line

509
Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS
bằng command line
Trên hệ điều hành, mặc định trình duyệt Chrome sẽ chứa cache trình duyệt ở đường dẫn :

Đôi khi cũng có thể nằm ở đường dẫn khác :

 

Vậy nếu bạn muốn xoá cache trình duyệt Chrome thông qua giao diện command line trên Hệ Điều Hành MacOS thì bạn chỉ cần xoá bỏ các nội dung nằm trong 2 đường dẫn directory đã nêu, với $USER là tên user trong hệ thống mà bạn muốn xoá cache trong trường hợp HĐH của bạn có nhiều user :

Chúc các bạn thành công !
#Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here