[MacOS] Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS bằng command line

Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS
bằng command line
Trên hệ điều hành, mặc định trình duyệt Chrome sẽ chứa cache trình duyệt ở đường dẫn :
/Users/${USER}/Library/Caches/Google/Chrome/Default/Cache/
/Users/${USER}/Library/Caches/Google/Chrome/Default/Media\ Cache/
Đôi khi cũng có thể nằm ở đường dẫn khác :
/Users/${USER}/Library/Application Support/Google/Chrome/

 

Vậy nếu bạn muốn xoá cache trình duyệt Chrome thông qua giao diện command line trên Hệ Điều Hành MacOS thì bạn chỉ cần xoá bỏ các nội dung nằm trong 2 đường dẫn directory đã nêu, với $USER là tên user trong hệ thống mà bạn muốn xoá cache trong trường hợp HĐH của bạn có nhiều user :
# rm -rf /Users/${USER}/Library/Caches/Google/Chrome/Default/Cache/*
# rm -rf /Users/${USER}/Library/Caches/Google/Chrome/Default/Media\ Cache/*
Chúc các bạn thành công !
#Xoá cache trình duyệt Chrome trên MacOS
Previous article[DirectAdmin] Sửa lỗi “connection time out” khi truy cập File Manager DA
Next article[CSF] Lỗi “Binary location for [HOST] [/usr/bin/host] in /etc/csf/csf.conf is either incorrect”
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !