[MacOS] Hướng dẫn liệt kê thông tin các thiết bị kết nối USB vô MacOS bằng command-line

Hướng dẫn liệt kê thông tin các thiết bị kết nối USB vô MacOS bằng command-line

Bài viết này phục vụ cho nhu cầu của người dùng hệ điều hành MacOS với nội dung là bạn muốn liệt kê thông tin về các thiết bị đang kết nối cổng USB vô MacOS , ở đây mình chỉ đề cập đến giao diện command-line với 2 câu lệnh đơn giản để show ra thông tin liên quan thôi .

1. Sử dụng lệnh “ioreg”

– Mở terminal trên MacOS, gõ dòng lệnh chương trình “ioreg“.

# ioreg -p IOUSB
+-o Root 
 +-o Root Hub Simulation Simulation@14000000 

– Bạn muốn output dễ nhìn hơn thì bạn sẽ xử lý chuỗi thông tin xuất ra như sau :

# ioreg -p IOUSB -w0 | sed 's/[^o]*o //; s/@.*$//' | grep -v '^Root.*'
Bluetooth USB Host Controller
USB 2.0 Hub

 
2. Sử dụng chương trình lệnh “system_profiler”

– Mở terminal trên MacOS, gõ dòng lệnh chương trình “system_profiler“.
– Output của chương trình này sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin chi tiết và cụ thể về các thiết bị đang kết nối cổng USB vào hệ điều hành MacOS.

# system_profiler SPUSBDataType

USB:

  USB 3.0 Bus:

   Host Controller Driver: AppleUSBXHCIWPT
   PCI Device ID: 0x9cb1 
   PCI Revision ID: 0x0003 
   PCI Vendor ID: 0x8086 

    Bluetooth USB Host Controller:

     Product ID: 0x8290
     Vendor ID: 0x05ac (Apple Inc.)
     Version: 1.19
     Speed: Up to 12 Mb/sec
     Manufacturer: Broadcom Corp.
     Location ID: 0x14300000 / 4
     Current Available (mA): 1000
     Current Required (mA): 0
     Extra Operating Current (mA): 0
     Built-In: Yes

    USB 2.0 Hub:

     Product ID: 0x0101
     Vendor ID: 0x1a40 (TERMINUS TECHNOLOGY INC.)
     Version: 1.11
     Speed: Up to 480 Mb/sec
     Location ID: 0x14100000 / 5
     Current Available (mA): 1000
     Current Required (mA): 100
     Extra Operating Current (mA): 0

 
Xong phần này rồi nhé.

Previous article[MySQL] Phân biệt sự khác nhau giữa tiến trình “mysqld” và “mysqld_safe” trên MySQL
Next article[Linux] Hướng dẫn cài đặt công cụ truyền tải dữ liệu “rsync” trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !