[Magento] “Fatal error: Class ‘Mage_Adminhtml_Controller_action’ not found”

Lỗi Magento

“Fatal error: Class ‘Mage_Adminhtml_Controller_action’ not found”

Do code của các module hay extension có một số file chức năng triệu gọi class PHP có tên : Class ‘Mage_Adminhtml_Controller_action’ , class này được hỗ trợ bởi core source nguồn của Magento version để các module tích hợp được phép sử dụng. 

Nhưng đối với các phiên bản Engine của Magento từ version 1.9.x.x trở lên thì tên của class PHP này đã được thay đổi với chỉ đúng 1 sự thay đổi nhỏ là chữ “Action”, cụ thể : Class ‘Mage_Adminhtml_Controller_Action’.

Nên để hoạt động được đúng chức năng gọi class PHP từ core Magento ta phải thay đổi tên gọi class cho trùng với tên Magento quy định, ta thay đổi như sau trong code PHP chứa cụm từ ‘Mage_Adminhtml_Controller_action’ :

Class 'Mage_Adminhtml_Controller_action' -> Class 'Mage_Adminhtml_Controller_Action'

Chúc các bạn thành công.

Trân trọng.

Previous article[Python] BàiTập 2 : Nhập số integer, kiểm tra xem số chẵn hay lẻ
Next article[Tool] Sử dụng WPScan để pentest site mã nguồn WordPress
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !