[Python] BàiTập 2 : Nhập số integer, kiểm tra xem số chẵn hay lẻ

Bài Tập Code Python Cơ Bản 2

Note :

– Mình đang tự học Python, nên tự  kiếm, tự nghĩ đề bài rồi làm theo phong cách hiểu biết hiện tại. Có thể chưa hay, chưa tốt nhưng là kiến thức mình đang nghiên cứu thêm. Mong các bạn bỏ qua.

Đề bài Nhập số input. Kiểm tra xem số chẵn hay số lẻ.

Bài giải:

#!/usr/bin/python
# Chuong trinh kiem tra so chan le

def KiemTraChanLe(number):
   number = number % 2
   if number == 1:
     return "So le"
   elif number == 0:
     return "So chan"

def main():
   number=int(raw_input("Nhap so int: "))
   print(KiemTraChanLe(number))

main()
Previous article[Python] BàiTập 1 : Nhập tên, năm sinh, xuất ra tuổi chính xác
Next article[Magento] “Fatal error: Class ‘Mage_Adminhtml_Controller_action’ not found”
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !