[Ebook] Training Guide Installing And Configuring Windows Server 2012 R2 – Download PDF

70-410-ebook-windows-server-cover1

Thông tin chung “Training Guide Installing And Configuring Windows Server 2012 R2”

Tác giả : Mitch Tulloch
Dung lượng : 80 MB
Năm : 2014
Số trang : 689
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : System Administrator – IT

Miêu tả bằng tiếng anh

Fully updated for Windows Server 2012 R2! Designed to help enterprise administrators develop real-world, job-role-specific skills – this Training Guide focuses on deploying and managing core infrastructure services in Windows Server 2012 R2. Build hands-on expertise through a series of lessons, exercises, and suggested practices – and help maximize your performance on the job.

This Microsoft Training Guide:

Provides in-depth, hands-on training you take at your own pace
Focuses on job-role-specific expertise for deploying and managing core infrastructure services
Creates a foundation of skills which, along with on-the-job experience, can be measured by Microsoft Certification exams such as 70-410.

Link download ebook “Training Guide Installing And Configuring Windows Server 2012 R2

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Previous article[Server] Tìm hiểu về in-band management và out-of-band management
Next article[Ebook] Lập trình mạng (2010, Tiếng Việt) – Lương Ánh Hoàng – Download PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !