Ebook Hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số và các lĩnh vực (PDF)

Ebook Hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số và các lĩnh vực (PDF) – Cuongquach.com | Chuyển đổi kỹ thuật số là sự thay đổi về văn hóa, tổ chức và hoạt động của một doanh nghiệp, ngành công nghiệp hoặc hệ sinh thái thông qua tích hợp thông minh các công nghệ kỹ thuật số, quy trình và năng lực trên tất cả các cấp và chức năng theo cách dàn dựng. Chuyển đổi kỹ thuật số (cũng là DX hoặc DT) tận dụng các công nghệ để tạo ra giá trị cho các bên liên quan khác nhau (khách hàng theo nghĩa rộng nhất có thể), đổi mới và thích ứng với hoàn cảnh thay đổi. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘Hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số và các lĩnh vực‘ ở Cuongquach.com .

ebook-huong-dan-tong-quan-chuyen-doi-so

Thông tin về ebook “Hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số và các lĩnh vực”

Tên tài liệu : Hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số và các lĩnh vực
Tác giả : ITAdvisory Network
Số trang: 32
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : IT
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số và các lĩnh vực”

Mặc dù chuyển đổi kỹ thuật số chủ yếu được sử dụng trong bối cảnh kinh doanh, nó cũng tác động đến các tổ chức khác như chính phủ, cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan đến việc giải quyết các thách thức xã hội như ô nhiễm và dân số già, bằng cách tận dụng một hoặc nhiều công nghệ hiện có và mới nổi này.

Ở một số quốc gia, chẳng hạn như Nhật Bản, chuyển đổi kỹ thuật số thậm chí còn nhằm mục đích tác động đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống với sáng kiến Đất nước 5.0, vượt xa tầm nhìn hạn chế của Công nghiệp 4.0 ở các quốc gia khác.

Trong phạm vi tổng quan về chuyển đổi kỹ thuật số này, chúng tôi chủ yếu nhìn vào khía cạnh kinh doanh. Chuyển đổi kỹ thuật số là sự chuyển đổi sâu sắc các hoạt động, quy trình, năng lực và mô hình kinh doanh và tổ chức để tận dụng triệt để những thay đổi và cơ hội của sự kết hợp các công nghệ kỹ thuật số và tác động tăng tốc của chúng trên toàn xã hội theo hướng chiến lược và ưu tiên, trong tâm trí hiện tại và tương lai.

Sự phát triển của các năng lực mới xoay quanh các khả năng nhanh nhẹn hơn, hướng đến con người, đổi mới, lấy khách hàng làm trung tâm, sắp xếp hợp lý, hiệu quả và có thể tạora/tậndụngcáccơhộiđểthay đổi hiện trạng và khai thác vào các nguồn dữ liệu mới – và hướng vào dịch vụ doanh thu. Các nỗ lực và chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số thường cấp bách hơn và có mặt ở các thị trường có mức độ hàng hóa hóa cao

Mục lục ebook “Hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số và các lĩnh vực”

+ Table of content

1. Chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số – một cách tiếp cận toàn diện
1.1 Chuyển đổi kỹ thuật số và siêu kết nối: tập trung vào các cạnh rìa
1.2 Khu vực chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số
1.3 Sự đột phá kỹ thuật số – sự đột phá là gì?
1.4 Nguyên nhân của sự đột phá và chuyển đổi kỹ thuật số
1.5 Tại sao bức tranh tổng thể lại quan trọng
1.6 Nói cùng một ngôn ngữ
2. Chuyển đổi kỹ thuật số và các ngờ vực – hãy cẩn thận của sự cường điệu
3. Chuyển đổi kỹ thuật số xảy ra ở mọi nơi
4. Lý thuyết và thực tế chuyển đổi kỹ thuật số
5. Sự phát triển của chuyển đổi kỹ thuật số: hướng tới một nền kinh tế DX.
5.1 Chuyển từ công nghệ sang nền kinh tế chuyển đổi trong 5 giai đoạn
5.2 Nền kinh tế chuyển đổi kỹ thuật số: DX chuyển sang cốt lõi của kinh doanh
5.3 Tăng tốc đổi mới và chuyển đổi
6. Phản ứng nhanh và thích ứng chuyên nghiệp: tập trung vào tương lai và kết quả
7. Chuyển đổi kỹ thuật số, số hóa và các yếu tố cần thiết 7.1 Thay đổi cách quản lý.
7.2 Khuynh hướng và ưu tiên.
7.3 Số hóa (Digitization)
7.4 Rào cản, trách nhiệm và kỹ năng
8. Chuyển đổi kỹ thuật số: đi tìm chiến lược
8.1 Để có câu trả lời đúng đòi hỏi câu hỏi đúng
February 2020
8.2 Điểm chuẩn trưởng thành kỹ thuật số và chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số
8.3 Chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số – những gì, tại sao và ai? 9. Chuyển đổi kỹ thuật số và trải nghiệm khách hàng
10. Chuyển đổi và tiếp thị kỹ thuật số
11. Chuyển đổi kỹ thuật số và tối ưu hóa siêu kết nối
12. Chuyển đổi kỹ thuật số và vai trò chính của dữ liệu và thông tin
12.1 Sự hỗn loạn thông tin và thông tin như một khả năng 12.2 Chuyển đổi kỹ thuật số và thông tin thông minh
13. Chuyển đổi kỹ thuật số trên các ngành công nghiệp khác nhau
13.1 Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành bán lẻ
13.2 Chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất
13.3 Chuyển đổi kỹ thuật số trong chính phủ và khu vực công 13.4 Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành công nghiệp tiện ích 13.5 Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành bảo hiểm
13.6 Chuyển đổi kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe
13.7 Chuyển đổi số trong ngân hàng
13.8 Chuyển đổi kỹ thuật số trong chuỗi cung ứng: hậu cần và vận chuyển
13.9 Chuyển đổi kỹ thuật số và gia công quy trình nghiệp vụ 14. Chuyển đổi kỹ thuật số ngoài công nghệ: sự khác biệt của con người
15. Chuyển đổi kỹ thuật số và tư duy quản lý tuyến tính
16. Chuyển đổi kỹ thuật số – các cuộc thảo luận định nghĩa không thể tránh khỏi

Link download ebook “Hướng dẫn tổng quan về chuyển đổi số và các lĩnh vực”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article8 lợi ích kinh tế to lớn khi chuyển dịch sang Cloud
Next article5 điểm đáng chú ý nhất trong Báo cáo AWS Salary Survey 2020
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !