[Linux] Fix lỗi “locate: can not stat () `/var/lib/mlocate/mlocate.db’: No such file or directory”

Fix error locate: can not stat () `/var/lib/mlocate/mlocate.db’: No such file or directory

447

Nếu bạn sử dụng chương trình “locate” để tìm file trên các hệ điều hành Linux quen thuộc như Redhat/CentOS/Ubuntu/Debian và bạn gặp phải cái thông báo lỗi như sau :

 
Thì bạn sẽ fix thế nào ?

Thông báo trên thể hiện rằng file cơ sở dữ liệu của chương trình locate (gói cài đặt là mlocate) bị thiếu, nên locate không thể sử dụng CSDL để tìm kiếm danh mục file trong hệ thống cho bạn. Thông thường thì lỗi trên xảy ra khi bạn mới cài đặt chương trình lần đầu tiên, và chưa chạy lệnh cập nhật CSDL cho mlocate.

 
Vậy bạn sẽ thực hiện lệnh cập nhật CSDL danh sách các chỉ mục đường dẫn file trên hệ thống như sau :

 
File CSDL “mlocate.db” sẽ được tự động tạo ra hoặc cập nhật mới (trong trường hợp trên hệ thống xuất hiện nhiều file mới bạn cần phải chạy lại lên trên để cập nhật CSDL) khi bạn chạy lệnh “updatedb“. File CSDL này chứa đầy đủ thông tin về đường dẫn của tất cả file trên hệ thống Linux khi bạn cập nhật nên khi bạn chạy locate để tìm 1 file thì sẽ đưa ra kết quả rất nhanh do đã tìm trước đó rồi. Bất lợi tí là phải thường xuyên cập nhật địa chỉ đường dẫn file mới nếu có.

 
Lúc đó bạn chạy lại chương trình “locate” để tìm kiếm file sẽ không còn gặp lỗi trên nữa.

Cám ơn đã đọc bài viết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here