[AWS-News] Bản tin cập nhật từ AWS ngày 26/08/2019

Bản tin cập nhật từ AWS ngày 26/08/2019Cuongquach.com | Xin chào các bạn ! Đây là bản tin tuần về các tính năng mới nhất từ nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Service ngày 26/08/2019 trích nguồn từ nhóm AWS Vietnam User Group.

aws news

? Amazon Aurora Multi-Master có mặt ở một số region
Amazon Aurora đã cho phép người dùng tạo database với nhiều instance có khả năng đọc-ghi, giúp tăng tính sẵn sàng của quá trình đọc ghi dữ liệu khi sự cố xảy ra. Với tính năng này, cơ sở dữ liệu có thể tránh được downtime do quá trình failover gây ra.
Hiện tại tính năng này đã có ở Aurora MySQL 5.6 ở N.Virginia, Ohio, Oregon và Ireland.

Link Guide : LINK
Link newsLINK

? Amazon Elasticsearch Services hỗ trợ Elasticsearch phiên bản 6.8 và 7.1
Amazon Elasticsearch Service hỗ trợ thêm hai phiên bản của Elasticsearch (ES): 6.8 và 7.1 và các phiên bản Kibana tương ứng.

Phiên bản ES 7.1 có tính mở rộng cao hơn, xử lý các truy vấn hiệu quả hơn nhờ tính năng adaptive replica selection được bật mặc định (tự động phân phối các request dựa vào lượng tải và hiệu năng của các shard). Việc xử lý query cũng được cải thiện bằng việc cài đặt một thuật toán truy xuất thông tin nhanh hơn — thuật toán này tối ưu hóa hiệu năng tìm kiếm bằng cách bỏ qua các bản ghi có ranking thấp, từ đó cung cấp “top hits” nhanh chóng.

Các domain đang chạy ES 5.x6.x có thể upgrade dễ dàng lên phiên bản 6.8 và 7.1 nhờ tính năng in-place version update (không downtime)

Tính năng này có mặt ở 21 regions, trong đó có bao gồm Singapore và Hong Kong.

Link news: LINK

? Amazon EC2 ra mắt tính năng Diagnostic Interrupts
Người dùng đã có thể gửi diagnostic interrupts tới các EC2 instance, giúp debug và phân tích nguyên nhân gốc rễ của các instances không phản hồi.

Ví dụ, người dùng có thể dùng API để trigger kernel panic (lỗi màn hình xanh trên Windows) cho một EC2 instance. Tính năng này có thể được sử dụng để yêu cầu hệ điều hành tạo crash dump, load secondary kernel, hoặc giúp lần vết các lời gọi hàm (call trace). Crash dump chứa snapshots của bộ nhớ RAM, cung cấp các data points quan trọng giúp người dùng phân tích được các nguyên nhân gốc rễ gây ra vấn đề.

Tính năng này có mặt ở tất cả các regions.

Link news: LINK

? AWS Site-to-Site VPN hỗ trợ việc xác thực bằng Certificate thay vì pre-shared key
AWS Site-to-Site VPN đã hỗ trợ sử dụng digital certificate cho việc xác thực IKE (Internet Key Exchange), do vậy các kết nối VPN Site-to-Site có thể sử dụng private certificate được quản lý trong AWS Certificate Manager thay vì sử dụng pre-shared keys. Việc này giúp tăng tính bảo mật và linh hoạt cho việc cấu hình VPN.

Khi sử dụng certificate cho việc xác thực, người dùng sẽ không cần chỉ định IP của customer gateway và do đó có thể cập nhật địa chỉ IP của thiết bị của người dùng mà không cần phải cấu hình lại kết nối VPN. Nếu người dùng sử dụng certificate cho customer gateway, tất cả các kết nối VPN mới kết nối đến gateway này sẽ tạo thêm các certificate khác từ cùng private CA. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng lại các kết nối VPN cho customer gateway mới.

Link news: LINK

? Amazon ElastiCache ra cho phép scale Redis Cluster theo chiều dọc (không downtime) 
Amazon ElastiCache đã ra mắt tính năng giúp mở rộng (scale) Redis Cluster theo chiều dọc. Người dùng có thể scale up hoặc scale down theo nhu cầu mà không làm gián đoạn việc phục vụ request gửi đến.

Chế độ Redis Cluster trong Amazon ElastiCache hỗ trợ lên đến 170 TB memory. Với bản ra mắt này, người dùng có thể scale cluster theo cả chiều dọc và chiều ngang mà vẫn giữ cluster ở trạng thái online.

Ngoài ra, AWS cũng cải thiện tính năng scale cho Redis không bật chế độ cluster bằng cách cho phép scale down và tăng tính sẵn sàng cho quá trình scale.

Các tính năng trên có mặt ở tất cả các regions và không mất thêm chi phí.

Link news: LINK

? Amazon EMR hỗ trợ cài đặt các thư viện ngoài (external library) tại thời gian chạy (runtime) với EMR Notebooks
Người dùng đã có thể cài đặt các thành phần thư viện ngoài (Python) lên EMR clusters trong quá trình chạy bằng cách sử dụng EMR Notebooks.

Trước đây, người dùng sẽ phải tự định nghĩa bootstrap action, sử dụng custom AMI để cài đặt thêm các thư viện không có sẵn trong AMI – trước khi khởi chạy EMR cluster. Tính năng này cho phép import các thư viện cần thiết, sử dụng chúng để xây dựng ứng dụng Spark, phân tích dữ liệu và thể hiện các kết quả với Notebooks.

Các thư viện Python người dùng cài thêm sẽ được tách biệt với notebook session và không gây ảnh hưởng tới các thư viện sẵn có trên EMR. Người dùng có thể import thư viện từ cả public và private PyPI repo. Tính năng này có mặt ở các bản EMR 5.26.0 hoặc mới hơn.

Link guide: LINK
Link news: LINK

? Amazon EMR cho phép chặn các truy cập public giúp tăng tính bảo mật cho EMR cluster
Amazon EMR đã ra mắt một thiết lập mới ở mức độ tài khoản (account level configuration) giúp các quản trị viên có thể đảm bảo an toàn cho EMR cluster bằng cách chặn các truy cập public. Người dùng cũng có thể chỉ định các giải IP, port ngoại lệ dễ cho phép truy cập từ các IPs, ports này.

Link news: LINK

? Amazon ECS hỗ trợ thiết lập swap space cho từng container 
Khi sử dụng ECS với EC2 linux, người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng swap space trên từng container.

Với tính năng thiết lập swap space trên ECS ở mức độ container, người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng swap của từng container. Các container khác nhau có thể bật hoặc tắt swap, hoặc giới hạn dung lượng tối đa của swap trên từng container. ECS đảm bảo các container chạy với thiết lập swap đã định trước, kể cả trong trường hợp các container chạy trên cùng EC2 instance

Link news: LINK

? Amazon DocumentDB (tương thích với MongoDB) hỗ trợ ghi lại log của slow query.
DocumentDB đã hỗ trợ ghi lại log cho các slow query thông qua query profiler. Profiler giúp giám sát các truy vấn có hiệu năng thấp trên cluster. Sau khi bật profiler, các operation có thời gian chạy lớn hơn ngưỡng định người dùng định nghĩa (mặc định 100ms) sẽ ghi lại thời gian chạy của các operation đó kèm theo query plan với Amazon CloudWatch Logs. Người dùng có thể sử dụng CloudWatch Logs Insights để phân tích Amazon DocumentDB profiling data.

Cùng rất nhiều tính năng mới khác từ trang chủ của AWS: https://aws.amazon.com/new

Nguồn: AWS Vietnam User Group

Previous articleTạo/xoá thông tin Jenkins Node trên Jenkins bằng CLI
Next articleEbook Giáo trình An toàn Bảo mật Dữ liệu (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !