Hướng dẫn di chuyển AWS EC2 Instance sang AZ/Subnet/Region khác

Hướng dẫn di chuyển AWS EC2 Instance sang AZ/Subnet/Region khácCuongquach.com | Giả định tình huống bạn có nhu cầu di chuyển máy chủ AWS EC2 Instance của bạn sang các Availability Zone hoặc Subnet/VPC hoặc Region khác thì phải làm như thế nào ? Đôi lúc sẽ có bạn có idea đó là tạo máy chủ mới rồi setup và di chuyển toàn bộ data qua máy chủ EC2 Instance đó. Như vậy khá là tốn công sức và sự hiệu quả công việc không cao.

di-chuyen-ec2-sang-az-subnet-region-khac

Ở bài viết này chúng ta sẽ thực hiện di chuyển EC2 Instance sang AZ/Subnet/VPC khác với các bước gồm :

  • Khởi tạo một AMI từ máy chủ EC2 Instance mà bạn muốn di chuyển. (Xem thêm: AWS AMI là gì ?)
  • Di chuyển AMi sang khu vực (region) khác nếu bạn muốn. Còn nếu chỉ trong cùng region thì không cần thực hiện bước này.
  • Khởi tạo một EC2 Instance mới từ AMI chúng ta vừa tạo.
  • Kiểm tra lại dịch vụ và dữ liệu

Nhược điểm:

  • Bạn cần lưu ý là khi AWS EC2 Instance đã được khởi tạo xong rồi thì IP Private/InstanceID liên kết sẽ không thể nào thay đổi.
  • Nên khi tạo mới Instance cần kiểm tra các hoạt động liên quan đến IP/Instance ID đã cấu hình trước đó.

Contents

1. Tạo một AMI từ EC2 Instance

Ở trang quản lý EC2 Instance, bạn chọn “Instances“. Sau đó chọn thông tin máy chủ “EC2 Instance” > “Action” > “Image” > “Create Image“.

tạo ami instance
tạo ami instance

Khởi tạo thông tin cho AMI Image.

tạo ami instance 2
tạo ami instance 2

Sau đó bạn ngồi đợi một chút để Amazon khởi tạo AMI từ Instance của bạn.

tạo ami instance 3
tạo ami instance 3

2. Di chuyển AMI sang khu vực (region) khác

Nếu bạn có nhu cầu di chuyển máy chủ EC2 Instance của bạn sang Region khác thì bạn cần copy AMI vừa tạo từ máy chủ EC2 Instance của bạn sang khu vực đó.

copy ami instance
copy ami instance

3. Tạo máy chủ EC2 Instance từ AMI

Giờ bạn đã có AMI của EC2 Instance, việc còn lại của bạn là tạo một máy chủ EC2 Instance mới từ AMI vừa đóng gói. Lúc này toàn bộ service trên AMI đó đã được đảm bảo là giống như EC2 Instance cũ.

tạo máy chủ mới từ instance ami
tạo máy chủ mới từ instance ami

Hoạt động tạo máy chủ EC2 Instance mới giúp bạn lựa chọn các thông tin Subnet/VPC/AZ khác nhau. Bạn có thể tham khảo bài viết này: Hướng dẫn

tạo máy chủ mới từ instance ami
tạo máy chủ mới từ instance ami

Sau cùng bạn kiểm tra lại các cấu hình liên quan dịch vụ, dữ liệu,… trên máy chủ Instance mới đã tạo từ AMI của Instance trước đó.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao – Phạm Công Ngô (PDF)
Next articleEbook Bộ đề ôn thi CCNA DUMPS 200-125 Quốc tế (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !