Tài Liệu Mạng Căn Bản ACBN của Trung tâm ATHENA – Tiếng Việt

1968

Tài Liệu Mạng Căn Bản ACBN của ATHENACuongquach.com | Bộ tài liệu tổng hợp khi bạn học khoá Mạng căn bản ACBN của Trung tâm Athena, sẽ giúp bạn tham khảo cách thức đào tạo cho học viên có những kiến thức nền tảng nhất về công tác xây dựng và quản trị một mạng máy tính căn bản. Từ đó có các kiến thức tổng quát để có thể tiếp tục nâng cao trình độ trong lãnh vực Mạng và Internet. Vậy nếu bạn là người mới thì hãy đừng ngại tải tài liệu tại Cuongquach.com

tài liệu mạng acbn athena

Thông tin chung về ebook “Tài Liệu Mạng Căn Bản ACBN của ATHENA”

Tên tài liệu Tài Liệu Mạng Căn Bản ACBN của ATHENA
Tác giả : Trung tâm Athena
Số ebook: 10+
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Networking

Giới thiệu mục lục ebook “Tài Liệu Mạng Căn Bản ACBN của ATHENA”

Phần I: Cấu trúc phần cứng máy tính
Phần II: Phần mềm và Hệ Điều Hành
Phần III: Mạng máy tính
Phần IV: Xây dựng Mạng LAN
Phần V: Vận hành Mạng LAN
Phần VIII: Nâng cấp từ LAN lên WAN
Phần IX: Thực tập cấu hình modem ADSL.Cơ bản về xây dựng phòng internet.
Phần X : Đồ án kết thúc môn học Basic Network Management (2 tuần ôn tập)

Link download free ebook “Tài Liệu Mạng Căn Bản ACBN của ATHENA”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồnhttps://cuongquach.com/