Top câu hỏi phỏng vấn dịch vụ AWS Elastic Load Balancing (ELB)

Top câu hỏi phỏng vấn dịch vụ AWS Elastic Load Balancing (ELB)Cuongquach.com | Chúng ta sẽ đến với một nội dung liên quan đến các câu hỏi phỏng vấn cơ bản về dịch vụ Cloud AWS. Trong đó chủ đề của chúng ta trong bài viết này là về dịch vụ Cân Bằng Tải của AWS – AWS Elastic Load Balancing. Dưới đây là các câu hỏi phỏng vấn cơ bản về AWS ELB mà các nhà tuyển dụng có thể đặt ra khi trao đổi với bạn về kiến thức AWS, cụ thể là Elastic Load Balancing.

cau-hoi-phong-van-aws-elastic-load-balancing

Top câu hỏi phỏng vấn dịch vụ AWS ELB

1. AWS Elastic Load Balancing là gì ?

AWS Elastic Load Balancing là dịch vụ cân bằng tải của AWS cung cấp, dành cho hạ tầng cloud aws. Với AWS Elastic Load Balancing bạn có thể phân phối lưu lượng truy cập từ ngoài Internet vào trong các dịch vụ AWS khác như EC2, ECS, EKS,… hoặc phân phối lưu lượng truy cập trong nội bộ dịch vụ của hạ tầng AWS do bạn thiết kế.

2. AWS ELB hỗ trợ bao nhiêu loại Load Balancer ?

Có 3 loại Load Balancer mà AWS Elastic Load Balancing hỗ trợ.

+ Application Load Balancer (ALB)

 • Hỗ trợ duy nhất giao thức HTTP/HTTPS, tức hoạt động ở lớp 7 (Application) thôi.
 • Hỗ trợ giao thức HTTP/2.
 • Hỗ trợ chuyển hướng giao thức HTTP.
 • Có thể khai báo cấu hình ALB lắng nghe ở các port khác nhau (1-65535) cho giao thức HTTP/HTTPS.
 • Kết hợp với dịch vụ AWS Certificate Manager để quản lý các chứng chỉ SSL cho giao thức HTTPS.
 • Đối với giao thức HTTPS SSL, thì có kích hoạt sẵn SNI (Server Name Indication) và hỗ trợ nhiều loại chứng chỉ SSL khác nhau.
 • Không hỗ trợ assign Elastic IP Public.

+ Network Load Balancer (NLB)

 • Hỗ trợ duy nhất cho giao thức TCP và TLS.
 • AWS NLB được thiết kế để có thể chịu tải hàng triệu request/giây.
 • Hỗ trợ assign Elastic IP Public.

+ Classic Load Balancer (CLB)

Dịch vụ này đã cũ và không được sử dụng nhiều nữa. Các chi tiết có thể tham khảo tại đây: https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/introduction.html

3. Cơ chế Healthcheck của AWS ELB như thế nào ?

Đối với AWS ALB (application load balancer) thì hỗ trợ cơ chế kiểm tra sức khoẻ của các server backend trong target group bằng giao thức HTTP/HTTPS request. Với việc gửi request HTTP/HTTPS đến upstream path url do ta quy định, nếu trả mã HTTP Status Code 200 tức còn sống, các mã lỗi còn lại sẽ theo quy định khác nhau được xem như upstream trong target group đó đã chết.

Còn đối với AWS NLB thì hỗ trợ cả HTTP/HTTPS và cả TCP với cơ chế cũng giống AWS ALB.

4. Thuật toán cân bằng tải mà AWS ELB hỗ trợ là gì ?

 • Application Load Balancer: hỗ trợ thuật toán round-robin.
 • Network Load Balancer: sử dụng thuật toán ‘flow hash’ dựa theo thông tin giao thức, source ip, dest ip, source port, dest port,..
 • Classic Load Balancer: thuật toán round-robin cho TCP và thuật toán ‘least outstanding requests routing’ cho HTTP/HTTPS.

5. AWS ELB có hỗ trợ hình thức cân bằng tải cho hệ thống mạng private không ?

AWS ELB hỗ trợ cả 2 hình thức cân bằng tải :

 • Internet-facing : tức load balancer sẽ định tuyến các request từ client ngoài Internet public đi vào các backend server.
 • Internal : load balancer sẽ định tuyến các request từ client trong mạng nội bộ của bạn, đi bằng địa chỉ ip private.

6. AWS ELB hỗ trợ thông tin endpoint Load Balancer cho các dịch vụ khác sử dụng như thế nào ?

AWS ELB cung cấp thông tin endpoint Load Balancer dưới dạng tên miền (domain) theo cú pháp riêng của AWS ELB dành cho cả 2 hình thức ‘internet-facing‘ và ‘internal‘.

Tại sao AWS ELB lại cung cấp thông tin endpoint dưới dạng tên miền, bạn hãy đọc tham khảo thêm bài viết này: Cấu hình public AWS Application Load Balancer (ALB) cho web

Địa chỉ IP Private của các Load Balancer sẽ được AWS ELB tự lấy các IP Private còn trống trong các Subnet Availability Zone mà bạn cấu hình (cũng tham khảo bài link trên).

7. AWS Application Load Balancer xử lý request qua Load Balancer như thế nào ?

Trong phần cấu hình AWS ALB có quy định các rule xử lý request với thứ tự ưu tiên các rule khác nhau. Khi AWS ALB tiếp nhận 1 request sẽ tiến hành so sánh request HTTP đó với các rule từ trên xuống theo thứ tự ưu tiên, nếu khớp thông tin rule nào thì sẽ thực hiện hành vi mà người quản trị mong muốn với request match rule đó.

8. Làm thế nào để bảo vệ ứng dụng web phía sau AWS ELB ?

Ta có thể kết hợp dịch vụ AWS WAF (web application firewall) với AWS ELB, để thực hiện các hoạt động tường lửa bảo vệ cho dịch vụ của bạn với các chức năng tiêu biểu như block từ list địa chỉ ip, block theo uri, headers,..

9. Giám sát lưu lượng qua AWS ELB như thế nào ?

Bạn có thể giám sát lưu lượng AWS ELB qua dịch vụ AWS Cloudwatch với các metrics khá là đầy đủ do AWS cung cấp.

10. Có thể lưu log request HTTP/HTTPS của AWS Application Load Balancer không ?

AWS ELB có hỗ trợ lưu thông tin log access của các request HTTP/HTTPS và dịch vụ lưu trữ log này sẽ là AWS S3.

11. Làm sao giám sát được các hành vi tương tác AWS ELB API ?

Ta có thể kết hợp dịch vụ AWS CloudTrail để giám sát và audit các hành vi tương tác dịch vụ AWS ELB API.

12. AWS Elastic Load Balancing tính tiền cơ bản như thế nào ?

Bạn sẽ bị tính phí theo giờ đối với mỗi Load Balancer được bạn tạo ra và đang chạy, bên cạnh đó bạn sẽ bị tính phí đối với số liệu đơn vị Load Balancer Capacity Unit (LCU) sử dụng hằng giờ .

LCU là số liệu giúp xác định số tiền bạn sẽ trả cho một Load Balancer thuộc AWS ELB. Một đơn vị LCU sẽ bao gồm 4 thông số :

 • New connection
 • Active connection
 • Bandwidth
 • Rule

Tham khảo thêm tại link sauhttps://aws.amazon.com/elasticloadbalancing/pricing/

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous article[Google Trends là gì ?] Các lợi ích tuyệt vời của Google Trends
Next articleTop 10 trang web kiểm tra tốc độ đánh máy tốt nhất
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !