[AWS-News] Bản tin tuần cập nhật từ AWS – 15/04/2018

229

Bản tin tuần từ AWS ngày 15/04/2018 – sẽ mang đến cho bạn các thông tin thú vị như sau :

aws news

🚀 Amazon EC2 C5 Instances đã có mặt tại Seoul vàTokyo Regions:
Bắt đầu từ ngày 9/4/2018 dòng server EC2 C5 sẽ có mặt tại Seoul và Tokyo. Dòng server này trước đó đã có mặt tại Singapore region và được đánh giá rất cao về hiệu năng.
https://aws.amazon.com/…/amazon-ec2-c5-instances-are-now-a…/

🎶 Amazon Ec2 M5 instances đã có mặt tại Tokyo và São Paulo Regions
Bắt đầu từ ngày 9/4/2018, Amazon EC2 M5 instances sẽ có mặt tại các region AWS Asia Pacific (Tokyo) và South America (São Paulo). Dòng server thế hệ tiếp theo của EC2 General Purpose compute, trước đó đã được giời thiệu vào tháng 10/2017.
https://aws.amazon.com/…/amazon-ec2-m5-instances-are-now-a…/

🚕 Amazon ElastiCache cho Redis giới thiệu Metric mới cho việc hiển thị đánh giá tốt hơn về khối lượng công việc của Redis:
Vào ngày 9/4 vừa qua, AWS đã giới thiệu một metric mới cho ElasticCache – Redis. Metric này có tên gọi EngineCPUUtilization – Metric này cung cấp các truy cập đến các tiến trình sử dụng CPU của Redis. Nhằm có cái nhìn sâu hơn về khối lượng công việc của Redis.
https://aws.amazon.com/…/amazon-elastiCache-for-redis-intr…/

🚀 Giới thiệu AWS PrivateLink tại EU (Paris) Region:
AWS PrivateLink cho phép khách hàng truy cập các dịch vụ trên AWS từ on-premises hoặc VPC của họ một cách bảo mật và riêng tư. Từ ngày 9/4/2018 bạn có thể sử dụng AWS PrivateLink tại EU(Paris) Region
https://aws.amazon.com/…/introducing-aws-privatelink-in-th…/

🎶 Amazon Polly tăng ký tự có thể chuyển đổi:
Amazon Polly là một dịch vụ của AWS cho phép bạn chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Giờ đây ký tự có thể được chuyển đổi đã lên tới 3000.
https://aws.amazon.com/…/amazon-polly-increases-character-…/

Nguồn: AWS Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here