Ebook Kubernetes Up and Running 2nd Edition (PDF)

126

Ebook Kubernetes Up and Running 2nd Edition (PDF) – Cuongquach.com | Bạn đang có ý định tìm hiểu về hệ thống Kubernetes, một trong những xu hướng công nghệ nổi bật trong những năm gần đây. Nhưng liệu có cuốn sách nào có thể giúp bạn tiếp cận dễ hiểu về các khái niệm của Kubernetes không ?! Cuốn sách “Kubernetes Up and Running 2nd Edition” có thể giúp bạn dễ dàng tiếp cận Kubernetes hơn đấy.. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘Kubernetes Up and Running 2nd Edition‘ ở Cuongquach.com .

ebook-kubernetes-up-and-running-2nd-edition-pdf

Thông tin ebook “Kubernetes Up and Running 2nd Edition”

Tên tài liệu : Kubernetes Up and Running
Tác giả : Brendan Burns, Joe Beda & Kelsey Hightower
Số trang: 277
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Docker/Container/Kubernetes
Phiên bản: 2
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Kubernetes Up and Running 2nd Edition”

Cuốn sách sẽ giúp bạn tiếp cận mức cơ bản với Kubernetes Cluster gồm :

  • Cách tạo và chạy một Kubernetes Cluster đơn giản.
  • Các thành phần và khái niệm trong Kubernetes như : DaemonSet Jobs, ConfigMap, Secrets, Pod,…
  • Cách tích hợp các storage với ứng dụng microservice container.
  • Cách phát triển và triển khai ứng dụng lên hệ thống Kubernetes.

Mục lục ebook “Kubernetes Up and Running 2nd Edition”

+ Table of content

1. Introduction
2. Creating and Running Containers
3. Deploying a Kubernetes Cluster
4. Common kubectl Commands
5. Pods
6. Labels and Annotations
7. Service Discovery
8. HTTP Load Balancing with Ingress
9. ReplicaSets
10. Deployments
11. DaemonSets
12. Jobs
13. ConfigMaps and Secrets
14. Role-Based Access Control for Kubernetes
15. Integrating Storage Solutions and Kubernetes
16. Extending Kubernetes
17. Deploying Real-World Applications
18. Organizing Your Application

Link download ebook “Kubernetes Up and Running 2nd Edition”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here