Ebook Gray Hat Hacking Ethical Hacker Handbook 3rd Edition (PDF)

Ebook Gray Hat Hacking Ethical Hacker Handbook 3rd Edition (PDF) Cuongquach.com | Bạn sẽ được tìm hiểu và học hỏi các cách thức khai thác tấn công lỗ hổng trong lĩnh vực an ninh mạng với nội dung vô cùng phong phú cũng như rất đầy đủ của cuốn sách này. Nếu bạn quan tâm hãy download ebook ‘Gray Hat Hacking Ethical Hacker Handbook 3rd Edition‘ ở Cuongquach.com .

ebook-gray-hat-hacking-ethical-hacker-handbook-3rd-edition

Thông tin về ebook “Gray Hat Hacking Ethical Hacker Handbook 3rd Edition”

Tên tài liệu : Gray Hat Hacking Ethical Hacker Handbook
Tác giả : Allen Harper, Shon Harris, Jonathan Ness, Chris Eagle, Gideon Lenkey
Số trang: 713
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Bảo Mật/Security/Hacking
Phiên bản: 3
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Gray Hat Hacking Ethical Hacker Handbook 3rd Edition”

  • Bạn sử học cách sử dụng các cách thức khai thác lỗ hổng qua công cụ Backtrack, Kali Linux, Metasploit.
  • Triển khai các kĩ thuật tấn công Social Engineering.
  • Lập trình xây dựng ứng dụng Perl, Python, Ruby,… tấn công tràn bộ nhớ.
  • Hiểu và ngắn chặn các  nội dung xấu trong Adobe, Office, tập tin đa phương tiện.
  • Các kĩ thuật reverse engineer, fuzz,…
  • SQL injection, CRSF,..
  • Honeyspots, Sandboxes, malware.

Mục lục ebook “Gray Hat Hacking Ethical Hacker Handbook 3rd Edition”

+ Table of content

Part I: Introduction to Ethical Disclosure
Chapter 1 Ethics of Ethical Hacking
Chapter 2 Ethical Hacking and the Legal System
Chapter 3 Proper and Ethical Disclosure

Part II: Penetration Testing and Tools
Chapter 4 Social Engineering Attacks
Chapter 5 Physical Penetration Attacks
Chapter 6 Insider Attacks
Chapter 7 Using the BackTrack Linux Distribution
Chapter 8 Using Metasploit
Chapter 9 Managing a Penetration Test

Part III: Exploiting
Chapter 10 Programming Survival Skills
Chapter 11 Basic Linux Exploits
Chapter 12 Advanced Linux Exploits
Chapter 13 Shellcode Strategies
Chapter 14 Writing Linux Shellcode
Chapter 15 Windows Exploits
Chapter 16 Understanding and Detecting Content-Type Attacks
Chapter 17 Web Application Security Vulnerabilities
Chapter 18 VoIP Attacks
Chapter 19 SCADA Attacks

Part IV: Vulnerability Analysis
Chapter 20 Passive Analysis
Chapter 21 Advanced Static Analysis with IDA Pro
Chapter 22 Advanced Reverse Engineering
Chapter 23 Client-Side Browser Exploits
Chapter 24 Exploiting the Windows Access Control Model
Chapter 25 Intelligent Fuzzing with Sulley
Chapter 26 From Vulnerability to Exploit
Chapter 27 Closing the Holes: Mitigation

Part V Malware Analysis
Chapter 28 Collecting Malware and Initial Analysis
Chapter 29 Hacking Malware

Link download ebook “Gray Hat Hacking Ethical Hacker Handbook 3rd Edition”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEmail là gì ? Thư điện tử là gì ?
Next articleCài đặt GitLab làm Git Server trên CentOS 7
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !