Cách kiểm tra cú pháp cấu hình Prometheus

419

Cách kiểm tra cú pháp cấu hình PrometheusCuongquach.com | Trong bất kì quá trình sử dụng và quản trị dịch vụ nào trên Linux, chúng ta cũng đều có nhu cầu kiểm tra cú pháp khai báo trong file cấu hình của dịch vụ đó. Prometheus cũng hỗ trợ cách thức kiểm tra cú pháp file cấu hình ‘prometheus.yml‘ cho bạn. Nếu bạn không chịu khó kiểm tra cú pháp cấu hình thì khi Prometheus khởi động lại dịch vụ sẽ thất bại nếu file cấu hình sai cú pháp.

kiem-tra-cu-phap-cau-hinh-prometheus

Thao tác kiểm tra cú pháp cấu hình Prometheus

Công cụ ‘promtool‘ sẽ giúp bạn làm việc này, chương trình này thường đi kèm source cài đặt binary của Prometheus. Nếu bạn chưa có thì có thể download lại bộ cài đặt của Prometheus hoặc coi lại bài viết này : “Hướng dẫn cài đặt Prometheus trên Linux

Giờ ta tạo một file cấu hình dịch vụ Prometheus mẫu để kiểm tra thử nhé. Đây là một file mẫu cơ bản.

Kiểm tra thử với cú pháp option như dưới nào, bạn sẽ thấy output báo không lỗi và exit code là 0.

Giờ ta thêm vài cấu hình sai cú pháp format YAML hoặc chỉ thị sử dụng trong file config.

Kiểm tra lại lần nữa, sẽ thấy output báo lỗi và exit code là 1.

Vậy là bạn đã biết cách để kiểm tra cú pháp cấu hình dịch vụ Prometheus rồi phải không nào ?! Đây cũng chỉ là một tính năng cơ bản của ‘promtool‘, năng lực của nó còn khá là nhiều khi tương tác với dịch vụ Prometheus đấy. Bên cạnh đó thì dịch vụ Alertmanager sẽ sử dụng ‘amtool‘ để thực hiện việc tương tự như vậy nhằm kiểm tra cú pháp khai báo file config Alertmanager.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here