Cấu hình tự động log out user trên Linux khi không hoạt động

Giả sử bạn có nhu cầu cần tự động ngắt kết nối trên terminal shell như SSH hay Console sau một khoảng thời gian mà quản trị viên như bạn không tương tác với server Linux. Vậy làm sao để có thể log out user tự động trên Linux ? Rất vui là Linux hỗ trợ bạn setup chuyện này vô cùng đơn giản với 2 biến môi trường đó là ‘TMOUT‘ và ‘TIMEOUT‘ với đơn vị truyền vào là giây.

Cấu hình tự động log out user trên Terminal Linux

# vi /etc/profile

hoặc dành cho user cụ thể trên hệ thống.

# vi ~/.bash_profile

Chúng ta set giá trị readonly để 2 biến trên không bị thay đổi trong quá trình sử dụng biến trên môi trường shell. Sau cùng bạn chỉ việc kiểm tra bằng cách không tương tác bất kì thao tác nào trên terminal SSH hay Console thì sau chừng ấy thời gian quy định (600s) là sẽ tự thoát shell.

#Enable automatic logoff
TMOUT=600
TIMEOUT=600
readonly TMOUT TIMEOUT
export TMOUT TIMEOUT

Sau đó hãy logout và đăng nhập lại để trải nghiệm cấu hình mới bằng cách để yên session terminal SSH hay Console sau 10 phút nhé. Chúc bạn thành công.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleZabbix là gì ? Tìm hiểu hệ thống giám sát mạng Zabbix
Next articleEbook CCNA Lab Series Tiếng Việt – Mẫn Thắng | Download Free PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !