Bộ IT Toolkit Quản lý Công Nghệ Thông Tin

Bộ IT Toolkit Quản lý Công Nghệ Thông Tin | Bộ IT Toolkit Quản Lý Công Nghệ Thông Tin, sẽ giúp bạn có các khuôn mẫu như file excel, file word cho các quy trình, quy định cơ bản liên quan đến các hạ tầng dịch vụ Công Nghệ Thông Tin trong doanh nghiệp. Vì vậy đừng ngại download Bộ IT Toolkit Quản lý Công Nghệ Thông Tin tại Cuongquach.com .

bộ it toolkit cntt

Thông tin chung về “Bộ IT Toolkit Quản lý Công Nghệ Thông Tin”

Tên tài liệu : Bộ IT Toolkit Quản Lý Công Nghệ Thông Tin
Tác giả : N/A
Số cuốn/trang : 99 (1) & 99 (2)
Ngôn ngữ : Tiếng Việt/Tiếng Anh
Format : PDF/Excel
Thể loại : IT Management

Giới thiệu mục lục “Bộ IT Toolkit Quản lý Công Nghệ Thông Tin”

TABLE OF CONTENTS

IT Manager_25FreeTool
ITS100 – Cong cu quan ly nhan vien
ITS101 – Cong cu quan ly to chuc_bo phan
ITS102 – Cong cu quan ly ngan sach
ITS103 – Cong cu quan ly tai san
ITS104 – Cong cu quan ly kien truc ha tang
ITS105 – Cong cu quan ly du an
ITS106 – Cong cu quan ly
ITS107 – Cong cu quan ly mua sam
ITS108 – Cong cu quan ly su thay doi
ITS109 – Cong cu quan ly quy dinh_chinh sach
ITS110 – Cong cu phan mem quan ly he thong
ITS111 – Cong cu quan ly chien luoc
ITS112 – Cong cu quan ly rui ro
ITS113 – Cong cu quan ly bao mat
ITS114 – Cong cu quan ly quy trinh DN
ITS115 – Cong cu quan ly cau hinh he thong

Link download free “Bộ IT Toolkit Quản lý Công Nghệ Thông Tin”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải. Không quảng cáo)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleJenkins: Hướng dẫn bảo trì tắt/mở dịch vụ Jenkins
Next articleTop 7 rủi ro bảo mật mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !