Hướng dẫn cấu hình IP Console iLO Blade Server trên Chassis C7000 bằng ssh

Bài viết này nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn về việc cài đặt IP Console iLO cho Blade Server trên Chassis C7000. Giả định trong tình huống chúng ta muốn thay đổi thông tin IP của cổng console iLO các Blade Server đang nằm trên các Bay. Thì mình sẽ hướng dẫn cách ssh vào IP Console OA Chassis C7000 và thực hiện cấu hình IP Console iLO cho các Blade Server trên Chassis Mode. Phương pháp này vô cùng đơn giản, nhanh chóng và hữu ích trong rất nhiều tình huống.

Có thể bạn quan tâm: OOB (out-of-management) là gì ?

Vẻ ngoài mạnh mẽ của Chassis C7000 và Blade Server

Giao diện Web console OA Chassis C7000

1. Kết nối SSH Chassis C7000

Bây giờ giả sử IP Console OA Chassis C7000 của mình là : 192.168.100.250

# ssh admin@192.168.100.250

-----------------------------------------------------------------------------
WARNING: This is a private system. Do not attempt to login unless you are an
authorized user. Any authorized or unauthorized access and use may be moni-
tored and can result in criminal or civil prosecution under applicable law.
-----------------------------------------------------------------------------

Firmware Version: 4.60
Built: 06/17/2016 @ 06:49
OA Bay Number: 1 
OA Role:    Active 
admin@192.168.100.250's password: 


HPE BladeSystem Onboard Administrator
(C) Copyright 2006-2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP


Type 'HELP' to display a list of valid commands.
Type 'HELP <command>' to display detailed information about a specific command.
Type 'HELP HELP' to display more detailed information about the help system.


No entry for terminal type "xterm-256color";
using dumb terminal settings.
OA-1C98EC1F0249>

2. Kết nối blade server trên C7000 chassis mode

Tiếp đến bạn xác định được blade server của bạn nằm ở vị trí “Bay” nào trên Chassis. Giả sử vị trí của Blade server Bl460c G9 nằm ở vị trí bay 16 thì ta sẽ kết nối vào iLO của server bay 16. Việc kết nối cần thực hiện ở môi trường “C7000 chassis mode“.

OA-1C98EC1F0249> connect server 16

Connecting to bay 16 ...
User:OAtmp-admin-5983CE1B logged-in to ILOSGH515WKN9.(x.x.x.x / FE80::FE15:A4FF:FA91:1A94)

iLO Advanced 2.40 at Dec 02 2015
Server Name: host is unnamed
Server Power: On

</>hpiLO->

3. Kiểm tra thông tin IP Console Blade Server

Giờ điều cần thiết là kiểm tra thông tin IP Console iLO hiện tại của Blade Server đó.

</>hpiLO-> show /map1/enetport1/lanendpt1/ipendpt1

status=0
status_tag=COMMAND COMPLETED
Thu Aug 3 11:40:45 2017/map1/enetport1/lanendpt1/ipendpt1
 Targets
 Properties
  IPv4Address=192.168.110.23
  SubnetMask=255.255.255.0
  AddressOrigin=Static
 Verbs
  cd version exit show set

4. Cấu hình IP Console iLO Blade Server

Giờ thì ta chỉ cần làm điều ta mong muốn của nội dung bài viết này, đó là cấu hình địa chỉ IP Console của cổng iLO Server Blade trên Chassis C7000. Cần chú ý chính xác 2 tham số địa chỉ IP và thông tin Subnet Mask tương ứng.

Ví dụ mình cấu hình thông tin địa chỉ IP như sau :

IP_Address = 192.168.110.50
SubnetMask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.110.1

</>hpiLO-> set /map1/enetport1/lanendpt1/ipendpt1 IPv4Address=192.168.110.50 SubnetMask=255.255.255.0
status=0
status_tag=COMMAND COMPLETED
Network settings change applied, iLO needs to be reset.

CLI session stopped

Connection terminated by server.

Lúc này cổng iLO của server blade sẽ được tự động reset lại. Nên có thể bạn cần thoát luôn terminal đang giữ session kết nối đến blade server.

5. Cấu hình IP Gateway iLO Blade Server

Nếu bạn đã bị thoát session terminal thì bạn cứ kết nối lại vào blade server của Chassis C7000 như các bước 1,2 . Sau đó ta sẽ tiếp tục cấu hình thông tin địa chỉ IP Gateway của cổng console iLO Blade Server HP.

</>hpiLO-> set /map1/gateway1 AccessInfo=192.168.110.1
status=0
status_tag=COMMAND COMPLETED
Network settings change applied, iLO needs to be reset.

CLI session stopped

Như vậy là hoàn thành việc cấu hình địa chỉ IP cho cổng console iLO của blade server trên Chassis C7000 thông qua môi trường terminal SSH console OA vào Chassis C7000.

Previous articleInfographic Mức lương các nhóm ngành vị trí công việc CNTT
Next articleHội thảo: Chuyên gia It làm việc tại Nhật Bản như thế nào (HCM-05/08/2017)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !