[Linux] Hướng dẫn cài đặt công cụ truyền tải dữ liệu “rsync” trên Linux

Cùng tìm hiểu cách cài đặt công cụ "rsync" trên hệ điều hành Unix-like nhé.

Có rất nhiều cách để truyền tải dữ liệu từ nơi này đến nơi khác ở các hệ thống Linux khác nhau. Trong đó có một cách rất quen thuộc và phổ biến đó là sử dụng “rsync“, một công cụ phần mềm được phát triển trên các hệ thống Unix-like cực kì mạnh mẽ.

Rsync cho phép người dùng thực thi chương trình trên local của 1 server hoặc kết nối đến 1 server khác để truyền tải dữ liệu, download files và các option hỗ trợ khác.

Để cài đặt “rsync” thì trên Linux thì ta sẽ SSH kết nối vào hệ thống Linux để tiến hành cài đặt với 2 cách như dưới đây.

1. Cài đặt qua repository

Chúng ta sẽ cài đặt “rsync” theo cách thông dụng nhất là từ repository của các hệ điều hành RHEL/CentOS và Ubuntu/Debian. Gần như “rsync” là gói phần mềm mặc định có trong các repository của các OS nên cực kì dễ dàng để cài đặt chúng theo cách này. Có điều

CentOS/RHEL

# yum -y epel-release
# yum -y install rsync


Ubuntu/Debian

# sudo apt-get install rsync -y

 
2. Compile source tool “rsync”

Ở phần này, chúng ta sẽ download source code của phần mềm “rsync” về để compile. Trang chủ của “rsync” là : https://rsync.samba.org/

Lợi ích của phần này là :
– Cập nhật phiên bản mới nhất của “rsync”, nếu bạn cài bằng repository của các OS trên thì đôi khi phiên bản “rsync” khá cũ.

# rsync --version

 
– Trên 1 số hệ thống Unix không hỗ trợ repository để cài đặt “rsync” thì bạn có thể chủ động cài đặt bằng compile source.

Ok, giờ chúng ta sẽ cài đặt bằng phương thức compile như sau, phiên bản mới nhất lúc viết bài này của “rsync” là 3.1.2 :

# wget --no-check-certificate https://download.samba.org/pub/rsync/src/rsync-3.1.2.tar.gz
# tar xvf rsync-3.1.2.tar.gz
# cd rsync-3.1.2
# ./configure
# make
# make install

 
Giờ bạn kiểm tra lại phiên bản mới nhất của “rsync” xem nào. Hm,..

# rsync --version
rsync  version 3.1.2  protocol version 31
Copyright (C) 1996-2015 by Andrew Tridgell, Wayne Davison, and others.
Web site: http://rsync.samba.org/
Capabilities:
    64-bit files, 64-bit inums, 64-bit timestamps, 64-bit long ints,
    socketpairs, hardlinks, symlinks, IPv6, batchfiles, inplace,
    append, no ACLs, xattrs, iconv, symtimes, prealloc

rsync comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions.  See the GNU
General Public Licence for details.
Previous article[MacOS] Hướng dẫn liệt kê thông tin các thiết bị kết nối USB vô MacOS bằng command-line
Next article[SSH] Tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 file config “ssh_config” và “sshd_config” trên Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !