[LinuxTools] Hướng dẫn sử dụng chương trình lệnh “free” trên Linux

808

Chương trình lệnh “free” cung cấp thông tin về dung lượng bộ nhớ đã sử dụng và chưa sử dụng, kèm theo đó là thông tin về dung lượng RAM ảo SWAP. Chương trình có thể lấy các thông tin trên từ các Hệ Điều Hành Linux hoặc Unix-like OS.

Trong bài viết này chúng ta sẽ hướng đến việc các câu lệnh “free” được sử dụng trong quản trị.

Cấu trúc câu lệnh

Contents

1. Thống kê dung lượng bộ nhớ hệ thống hiện tại theo 3 đơn vị bytes, kilobytes, megabytes and gigabytes

– Thống kê dữ liệu theo đơn vị bytes , ta thêm option “-b” vào sau lệnh free .

– Thống kê dữ liệu theo đơn vị kilobytes , ta thêm option “-k” vào sau lệnh free .

– Thống kê dữ liệu theo đơn vị megabytes , ta thêm option “-m” vào sau lệnh free .

– Thống kê dữ liệu theo đơn vị gigabytes , ta thêm option “-g” vào sau lệnh free .

2. Thống kê thêm phần tổng dung lượng bộ nhớ tính luôn cả dung lượng SWAP

– Ta sẽ thêm option “-t” vào sau lệnh free .

3. Thống kê với khoảng thời gian delay xuất hiện

– Ta có thể để lệnh free tự động thống kê sau 1 khoảng thời gian delay tương ứng đơn vị giây bằng cách thêm option “-s” vào sau lệnh free . Vd : # free -ms 2 , thì cứ sau mỗi 2 giây lệnh free sẽ tiếp tục in thông tin dữ liệu về dung lượng bộ nhớ ra màn hình terminal.

Như vậy, việc sử dụng chương trình lệnh “free” đơn giản chỉ có những option chủ yếu như thế. Chào các bạn !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here