Ebook Cyber-Physical Attack Recovery Procedures (PDF)

Ebook Cyber-Physical Attack Recovery Procedures (PDF) Cuongquach.com | Bạn là dân bảo mật ?! Dân an toàn thông tin ?! Vậy ngoài những vấn đề bảo mật về hệ thống, dịch vụ và cả ứng dụng. Bạn đã bao giờ cố gắng thiết lập các quy trình bảo mật an toàn thông tin với các máy chủ vật lý như server hay các thiết bị mạng khác hay chưa ? Nếu chưa và có mong muốn quan tâm thì học đọc ebook này. . Hãy download ebook ‘Cyber-Physical Attack Recovery Procedures‘ ở Cuongquach.com .

ebook-cyber-physical-attack-recovery-procedures-pdf

Thông tin chung về ebook “Cyber-Physical Attack Recovery Procedures”

Tên tài liệu : Cyber-Physical Attack Recovery Procedures
Tác giả : Luis Ayala
Số trang : 177
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF
Thể loại : Security Management
Phiên bản: 1
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu ebook “Cyber-Physical Attack Recovery Procedures”

Mục tiêu của cuốn sách này là lên kế hoạch cách tốt nhất để đối phó với một cuộc tấn công vật lý trên mạng để bạn có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và có hành động đúng đắn để giảm thiểu tác động của cuộc tấn công. Khi một cuộc tấn công vật lý không gian mạng xảy ra, điều cuối cùng bạn muốn làm là làm mọi thứ trở nên thuận lợi.

Mục lục ebook “Cyber-Physical Attack Recovery Procedures”

+ Table of content

Chapter 1: Cyber-Physical Attack Recovery Procedures 1
Chapter 2: Threats and Attack Detection 15
Chapter 3: Prevent Hackers from Destroying a Boiler 27
Chapter 4: Prevent Hackers from Destroying a Pressure Vessel 33
Chapter 5: Prevent Hackers from Destroying Chillers 35
Chapter 6: Prevent Hackers from Destroying a Gas Fuel Train 37
Chapter 7: Prevent Hackers from Destroying a Cooling Tower 39
Chapter 8: Prevent Hackers from Destroying a Backup Generator 41
Chapter 9: Prevent Hackers from Destroying Switchgear 43
Chapter 10: Eight Steps to Defending Building Control Systems 45
Chapter 11: Block Hacker Surveillance of Your Buildings 47
Chapter 12: Cyber-Physical Attack Recovery Procedures Template 49

Link download ebook “Cyber-Physical Attack Recovery Procedures”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleFix lỗi Temporary Profile Windows (login vào User lạ không có gì)
Next articleHeroku là gì ? Tổng quan về nền tảng đám mây Heroku
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !