[Linux] 5 Cách xoá lịch sử lệnh (command) khi logout terminal

2634

5 Cách xoá lịch sử command khi logout terminal

Đôi khi chúng ta thao tác terminal command trên hệ thống Linux và chúng ta muốn lúc thoát ra khỏi terminal thì sẽ không còn lưu bất kì thông tin History command nào đã được thao tác trên máy tính. Lưu ý HISTFILE chỉ lưu lại thông tin command (đang được lưu trên RAM) sau khi chúng ta thoát khỏi terminal bằng lệnh “exit” hoặc “logout”. Bên cạnh đó, điều này có thể dễ dàng thực hiện thông qua 5 cách mà mình sẽ trình bày sau đây :

1. Unset HISTFILE

2. Kill console hiện tại Bạn có thể tự tắt terminal của ssh client mình một cách cưỡng bức như bấm X tắt luôn.

3. Tuỳ chọn xoá history

4. Set HISTSIZE bằng 0

5. Xoá HISTFILE và unset HISTFILE

Nếu bạn muốn những lệnh trên được thực thi vĩnh viễn mỗi khi ta exit terminal thì hãy thêm chúng vào file ~/.bash_logout .

Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here