[Linux] Hướng dẫn sử dụng các cấp độ nén của chương trình lệnh “zip” trên Linux

Hướng dẫn sử dụng các cấp độ nén của chương trình lệnh "zip" trên Linux

243

Chúng ta có 10 mức độ nén file dữ liệu để đóng gói được hỗ trợ bởi chương trình lệnh zip trên Linux.

Một vài mức cơ bản
Mức 0 (level 0) : đây là mức thấp nhất, gần như chương trình chỉ nhóm các file hoặc thư mục vào 1 file zip đóng gói chứ chẳng có nén gì cả.
Mức 1 (level 1) : mức kế tiếp thì có thực hiện việc nén rồi đấy, nhưng có tí thôi nên việc đóng gói nén cũng nhanh.
Mức 6 (level 6) : đây là mức mặc định của mức độ nén dữ liệu.
Mức 9 (level 9) : đây là mức cao nhất của mức độ nén dữ liệu. Khi sử dụng mức này thì việc thực thi sẽ lâu hơn nhiều. Theo mình thì chỉ nên xài khi mà bạn có lượng dữ liệu lớn quá.

Cấu trúc lệnh, bạn chỉ cần thêm option “-0” hoặc “-9” đối với các mức độ nén tương ứng vào lệnh “zip“.

Mình sẽ đưa vài ví dụ sử dụng lệnh như sau :

 
Xong rồi, đơn giản vô cùng tận :v.