[MongoDB] Gỡ bỏ dịch vụ MongoDB hoàn toàn trên Ubuntu

Gỡ bỏ dịch vụ MongoDB hoàn toàn trên Ubuntu
Với bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn gỡ bỏ hoàn toàn dịch vụ MongoDB trên Ubuntu.
MongoDB mặc định sẽ cài vào 5 gói package nên chúng ta cần xoá hết các gói này :
– mongodb-org
– mongodb-org-server
– mongodb-org-mongos
– mongodb-org-shell
– mongodb-org-tools
Kiểm tra xem các gói này đã được cài đặt chưa :
# sudo dpkg -l | grep mongo
mongodb-org                             2.6.11               amd64       ...
mongodb-org-mongos                       2.6.11               amd64        MongoDB sharded cluster query router
mongodb-org-server                       2.6.11              amd64        MongoDB database server
mongodb-org-shell                        2.6.11                  amd64        MongoDB shell client
mongodb-org-tools                        2.6.11                  amd64        MongoDB tools
Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn xoá bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu :
Cách 1 :
– Sử dụng các lệnh sau :
# sudo apt-get purge mongodb mongodb-clients mongodb-server mongodb-dev
# sudo apt-get purge mongodb-10gen
# sudo apt-get autoremove
# rm -rf /var/lib/mongodb/
Cách 2 :
# apt-get remove mongodb* --purge
# rm -rf /var/lib/mongodb/
 
Chúc các bạn thành công !
Previous article[Zabbix] Làm sao để biết phiên bản (version) Zabbix Server hiện tại ?
Next article[Magento] Thay đổi mật khẩu user admin đăng nhập backend Magento
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !