[MongoDB] Gỡ bỏ dịch vụ MongoDB hoàn toàn trên Ubuntu

468
Gỡ bỏ dịch vụ MongoDB hoàn toàn trên Ubuntu
Với bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn gỡ bỏ hoàn toàn dịch vụ MongoDB trên Ubuntu.
MongoDB mặc định sẽ cài vào 5 gói package nên chúng ta cần xoá hết các gói này :
– mongodb-org
– mongodb-org-server
– mongodb-org-mongos
– mongodb-org-shell
– mongodb-org-tools
Kiểm tra xem các gói này đã được cài đặt chưa :
Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn xoá bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu :
Cách 1 :
– Sử dụng các lệnh sau :
Cách 2 :
 
Chúc các bạn thành công !

LEAVE A REPLY