[Magento] Hướng dẫn thay đổi domain mới cho source Magento

Hướng dẫn thay đổi domain mới cho source Magento

Khi mà bạn muốn thay đổi thông tin domain mới cho mã nguồn Magento đang sử dụng hiện tại của bạn. Bạn phải thực hiện thao tác thay đổi thông tin domain name tương ứng với giá trị “BaseURL” được chứa trong CSDL Magento.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi giá trị BaseURL thông qua command line SSH tác động lên CSDL Magento. Các bạn hoàn toàn có thể làm mới giá trị đó thông qua giao diện Admin Panel Backend Magento hoặc sử dụng phpMyadmin để tương tác với CSDL.

Bước 1 :
$ mysql;
mysql> use ;
mysql> select * from core_config_data where path='web/unsecure/base_url' OR path='web/secure/base_url';
 +-----------+---------+----------+-----------------------+---------------------------------+
 | config_id | scope   | scope_id | path                  | value                           |
 +-----------+---------+----------+-----------------------+---------------------------------+
 |      9    | default |    0   | web/unsecure/base_url | http://cuongquach.com/     |
 |      10   | default |    0    | web/secure/base_url   | http://cuongquach.com/      |
 +-----------+---------+----------+-----------------------+---------------------------------+
Note : đường dẫn URL phải đúng chuẩn http:/// , nếu thiếu dấu ‘/’ cuối sẽ phát sinh lỗi khi load trang web.
mysql> update core_config_data set value='http://cuongquach2.com/' where path='web/unsecure/base_url';
mysql> update core_config_data set value='http://cuongquach2.com/' where path='web/secure/base_url';
Bước 2 : xoá toàn bộ nội dung cache và session lưu trữ trong source code
$ rm -rf ./public_html/var/cache/*
$ rm -rf ./public_html/var/session/*
Bước 3 :
– Kiểm tra .htaccess có redirect không.
– Tắt tính năng css merge trong “core_config_data”.
 
Chúc các bạn thành công.
Previous article[Magento] Thay đổi mật khẩu user admin đăng nhập backend Magento
Next article[Python] BàiTập 1 : Nhập tên, năm sinh, xuất ra tuổi chính xác
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !