[Magento] Thay đổi mật khẩu user admin đăng nhập backend Magento

Thay đổi mật khẩu user admin đăng nhập backend Magento

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn reset mật khẩu user admin hoặc user nhóm admin nào mà bạn muốn thay đổi thông tin mật khẩu trong trường hợp bạn quên mật khẩu. Chúng ta sẽ thay đổi thông tin user đó thông qua command line MySQL, bạn cũng có thể thay đổi thông qua phpMyAdmin tương tác với Database.

Bước 1 :
– Kết nối MySQL console.

$ mysql -u root -p'' -h localhost

Bước 2 :
– Chọn database Magento của bạn. Ở đây database name Magento của mình sẽ là “magento”.

mysql> use magento;

Bước 3 :
– Thực hiện cập nhật thông tin mật khẩu với cú pháp sau.

mysql> UPDATE `admin_user` SET `password` = MD5('PASSWORD') WHERE `username` = 'USERNAME';

Ví dụ :

mysql> UPDATE `admin_user` SET `password` = MD5('123456') WHERE `username` = 'admin';

Note :
– Nếu bạn không nhớ tên user mà mình muốn thay đổi mật khẩu, bạn có thể liệt kê thông tin trong table “admin_user”.

mysql> SELECT * FROM admin_user;

Chúc các bạn thành công.

Previous article[MongoDB] Gỡ bỏ dịch vụ MongoDB hoàn toàn trên Ubuntu
Next article[Magento] Hướng dẫn thay đổi domain mới cho source Magento
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !