[Magento] Thay đổi mật khẩu user admin đăng nhập backend Magento

596

Thay đổi mật khẩu user admin đăng nhập backend Magento

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn reset mật khẩu user admin hoặc user nhóm admin nào mà bạn muốn thay đổi thông tin mật khẩu trong trường hợp bạn quên mật khẩu. Chúng ta sẽ thay đổi thông tin user đó thông qua command line MySQL, bạn cũng có thể thay đổi thông qua phpMyAdmin tương tác với Database.

Bước 1 :
– Kết nối MySQL console.

Bước 2 :
– Chọn database Magento của bạn. Ở đây database name Magento của mình sẽ là “magento”.

Bước 3 :
– Thực hiện cập nhật thông tin mật khẩu với cú pháp sau.

Ví dụ :

Note :
– Nếu bạn không nhớ tên user mà mình muốn thay đổi mật khẩu, bạn có thể liệt kê thông tin trong table “admin_user”.

Chúc các bạn thành công.