[AWS-News] Bản tin cập nhật từ AWS ngày 08/07/2018

175

Bản tin cập nhật từ AWS ngày 08/07/2018Cuongquach.com | Xin chào các bạn! Đây là bản tin tuần về các tính năng mới nhất từ nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Service ngày 08/07/2018.

aws newsNews.1Đầu tiên, 1 loạt các chức năng đã có mặt tại AWS GovCloud (US) Region:
– Launch Templates cho Amazon EC2 Instances
– VPC Endpoints cho Amazon DynamoDB
– Thêm Amazon CloudWatch Rule với Amazon SQS standard queues
– Tag-On Create cho Amazon EC2 và Amazon EBS.

News.2Amazon RDS bây giờ đã hỗ trợ cho MariaDB Minor Versions 10.0.35, 10.1.34 và 10.2.15:
Những phiên bản mới này bao gồm một số bản sửa lỗi và thêm chức năng mới cho cơ sở dữ liệu MariaDB. Và như thường lệ, AWS luôn khuyến khích bạn xem xét việc nâng cấp RDS MariaDB. Việc nâng cấp cũng hoàn toàn đơn giản và bạn cũng có thể thực hiện dễ dàng.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/07/amazon-rds-mariadb-minor-versions/

News.3Amazon ElastiCache cho Redis hiện đã được chứng nhận là tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu PCI DSS.

Bây giờ bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của ElastiCache cho Redis theo tiêu chuẩn mới này. Amazon ElastiCache là một dịch vụ web giúp dễ dàng triển khai, vận hành và mở rộng lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ cache (in-memory) trên Cloud. Dịch vụ cải thiện hiệu suất của các ứng dụng web bằng cách cho phép bạn lấy thông tin từ các kho dữ liệu trong bộ nhớ nhanh, được quản lý, an toàn, thay vì dựa hoàn toàn vào các cơ sở dữ liệu chậm hơn trên cơ sở dữ liệu. Amazon ElastiCache hỗ trợ hai mã nguồn mở Redis hoặc Memcached.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/07/amazon-elasticache-for-redis-is-now-pcidss-compliant/

News.4AWS Elastic Beanstalk | 1 tin rất vui với nền tảng Windows Server là giờ AWS Elastic Beanstalk đã hỗ trợ .NET Core 2.1 trên nền tảng này.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/06/aws-elastic-beanstalk-supports–net-core-2-1-on-windows-server-p/

News.5AWS Fargate đã có trên Tokyo Region.
AWS Fargate cho phép bạn chạy các containers mà không cần triển khai hoặc quản lý server. Fargate cho phép doanh nghiệp tập trung vào thiết kế và xây dựng các ứng dụng thay vì quản lý cơ sở hạ tầng.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/07/aws-fargate-now-available-in-tokyo-region/

News.6AWS Elemental MediaConvert đã hỗ trợ Resource Tags:
Giờ đây với AWS Elemental Media Convert cho phép bạn sử dụng tags cho Queues, Presets, và Job templates.
Link: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/07/aws-elemental-mediaconvert-now-supports-resource-tags/

 

Nguồn: AWS Vietnam Page