Hướng dẫn cài đặt Terraform trên Linux

Hướng dẫn cài đặt Terraform trên LinuxCuongquach.com | Terraform là một trong những công cụ chương trình phục vụ cho mục tiêu ‘Infrastructure as Code‘. ‘Infrastructure as Code‘ là một phương pháp trong đó bạn sẽ viết các đoạn mã để xây dựng hạ tầng cho sản phẩm của mình. Bài viết này nằm trong nội dung thực hành sử dụng Terraform với bước đầu là cài đặt Terraform trên máy chủ Linux để từ đó tương tác với các API dịch vụ Cloud như AWS/Azure bất kì.

cai-dat-terraform-tren-linux
cai-dat-terraform-tren-linux

Cài đặt Terraform trên Linux

Hashicorp cung cấp công cụ terraform dưới dạng binary package hỗ trợ cho rất nhiều kiến trúc và nền tảng khác nhau. Bạn chỉ cần kiểm tra OS của mình là gì ? và tải gói chương trình binary của Terraform phù hợp về là xong.

Trang download: https://www.terraform.io/downloads.html

# cd /opt/
# wget https://releases.hashicorp.com/terraform/0.12.2/terraform_0.12.2_linux_amd64.zip

Cài đặt tool để giải nén.

+ CentOS

# yum install unzip -y

+ Ubuntu

# apt-get install unzip -y

Giải nén file terraform và di chuyển vào thư mục chứa các chương trình khác ($PATH).

# unzip terraform_0.12.2_linux_amd64.zip
Archive: terraform_0.12.2_linux_amd64.zip
inflating: terraform

# mv terraform /usr/bin/

Giờ ta kiểm tra chương trình binary Terraform.

# terraform
Usage: terraform [-version] [-help] <command> [args]

The available commands for execution are listed below.
The most common, useful commands are shown first, followed by
less common or more advanced commands. If you're just getting
started with Terraform, stick with the common commands. For the
other commands, please read the help and docs before usage.

Common commands:
  apply       Builds or changes infrastructure
  console      Interactive console for Terraform interpolations
  destroy      Destroy Terraform-managed infrastructure
  env        Workspace management
  fmt        Rewrites config files to canonical format
  get        Download and install modules for the configuration
  graph       Create a visual graph of Terraform resources
  import       Import existing infrastructure into Terraform
  init        Initialize a Terraform working directory
  output       Read an output from a state file
  plan        Generate and show an execution plan
  providers     Prints a tree of the providers used in the configuration
  refresh      Update local state file against real resources
  show        Inspect Terraform state or plan
  taint       Manually mark a resource for recreation
  untaint      Manually unmark a resource as tainted
  validate      Validates the Terraform files
  version      Prints the Terraform version
  workspace     Workspace management

All other commands:
  0.12upgrade    Rewrites pre-0.12 module source code for v0.12
  debug       Debug output management (experimental)
  force-unlock    Manually unlock the terraform state
  push        Obsolete command for Terraform Enterprise legacy (v1)
  state       Advanced state management

Ở nội dung kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu việc cấu hình Terraform với AWS Credentials để chứng thực quyền truy cập hạ tầng API dịch vụ AWS qua SecretKey/AccessKey tài khoản người dùng.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleEbook Cassandra The Definitive Guide 2nd Edition (PDF)
Next articleEbook Prometheus Up & Running (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !