[cPanel] Lỗi PHPMyAdmin – “Access Denied Unable to establish a PHP session”

557

Lỗi PHPMyAdmin trên cPanel

“Access Denied Unable to establish a PHP session”  

 

Chào các bạn.

Khi bạn sử dụng cPanel đôi lúc bạn sẽ gặp tình huống không thể truy cập được ứng dụng PHPMyAdmin trên cPanel. Với nội dung lỗi thông báo như sau
Do you ever come across the following error when you access PHPMyAdmin from cPanel.

Access Denied Unable to establish a PHP session.
If you believe that this is in error or inadvertent, contact your system administrator and ask them to review your server settings.

Nguyên nhân :
1. Gói hosting cPanel tài khoản user của bạn đã tới ngưỡng limited, nên ứng dụng không thể tạo thêm file session trên thư mục /home/$user/tmp/ được dẫn đến phát sinh lỗi. Phần này bạn tự kiểm tra nhé.
2. Phân quyền user và permission của thư mục /home/$user/tmp/ chưa đúng. Bạn cần phải set lại cho chính xác nội dung.

Lưu ý:
$user : là tên tài khoản username hosting trên cPanel mà bạn không truy xuất ứng dụng PHP-MyAdmin thông qua cPanel Manager.

Còn nếu bạn truy xuất trực tiếp thông qua đường dẫn link thì bạn kiểm tra thư mục /tmp/ thay vì /home/$user/tmp/

Giải pháp nguyên nhân 2:
1. SSH terminal nếu bạn có quyền.
2. Set lại quyền sở hữu của thư mục /home/$user/tmp/ về đúng tên $user.

3. Set lại permission cho tmp folder là 755.

 

Chúc các bạn thành công !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here