[cPanel] Hướng dẫn thay đổi DocumentRoot Primary Domain 1 account user trên WHM/cPanel

Hướng dẫn thay đổi DocumentRoot Primary domain 1 account user trên WHM/cPanel

Với bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi thông tin document root của 1 cPanel Account trên WHM/cPanel bằng giao diện command line. Như ta biết thì mỗi khi chúng ta khởi tạo 1 tài khoản hosting/cPanel account thì sẽ có thông tin về 1 domain chính và 1 đường dẫn root resource chính đối với domain đó. Giá trị root resource đó là “documentroot” ở dịch vụ Apache. Bây giờ để thay đổi bằng giao diện command line terminal ssh các bạn làm theo những bước sau.

1. Login Server WHM/cPanel SSH
2. Thay đổi cấu hình DocumentRoot cho Primary Domain của 1 cPanel account

– Xác định thông tin username và primary domain của cPanel account mà bạn cần thay đổi.

# grep "username" /etc/domainusers

Vd :

# grep "cuongquach" /etc/domainusers
cuongquach: cuongquach.com


– Xác định file thông tin cấu hình liên quan đến user (username) và primary domain (primarydomain.com) ta đã xác định ở trên để tiến hành thay đổi cấu hình.

# vi /var/cpanel/userdata/username/primarydomain.com

Vd :

# vi /var/cpanel/userdata/cuongquach/cuongquach.com
documentroot: /home/cuongquach/public_html/


– Tiến hành thay đổi thông tin documentroot thành đường dẫn tuyệt đối của directory mà bạn mong muốn. Giả sử directory resource code site mà mình muốn đổi sang sẽ là “/home/cuongquach/public_html/demosite/“.

documentroot: /home/cuongquach/public_html/demosite/


3. Rebuild và khởi động lại dịch vụ Apache

– Sau khi bạn đã thay đổi thông tin như mong muốn, thì hãy tiến hành rebuild lại cấu hình Apache để dịch vụ Apache cập nhật cấu hình mới rồi cuối cùng khởi động lại dịch vụ Apache.

# /scripts/rebuildhttpdconf
# service httpd restart


Lưu ý
:

– Các bạn có thể thay đổi trực tiếp trên file cấu hình dịch vụ “/etc/httpd/conf/httpd.conf” nhưng do bạn đang sử dụng hệ thống CMS WHM/cPanel nên các chức năng hoạt động có những sự ràng buộc với nhau nên khi cần thay đổi bạn cần ưu tiên sử dụng các công cụ hỗ trợ chính thống của hệ thống bạn đang xài trước khi nghĩ đến phương án khác.
Như vậy bạn đã thay đổi thành công thông tin documentroot của 1 primary domain cPanel account.

Chúc các bạn thành công.

Previous article[PHP] Cấu hình giá trị mail.log trong php.ini để kiểm soát spam mail trên Linux
Next article[CSF] Các thông báo lỗi khi khởi động/cập nhật dịch vụ tường lửa CSF và cách giải quyết
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !