[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP Redis Extension cho PHP

Chúng ta sẽ đến với bài viết này nhằm cung cấp hướng dẫn cài đặt PHP Redis extension. Hỗ trợ cho các nhu cầu sử dụng module Redis trên PHP nhằm kết nối đến dịch vụ cache Redis ở server nội bộ hoặc server remote.

Có rất là nhiều phiên bản PHP Redis Extension khác nhau, nhưng ở đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng bản của tác giả ‘Nicolas Favre-Felix‘ được chính trang chủ Redis khuyến cáo sử dụng cho mã nguồn PHP. Module này được viết trên ngôn ngữ C, nên tốc độ của nó cũng nhanh hơn so với các thư viện được viết bởi PHP.

Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu quá trình cài đặt PHP Redis.

 
1. Kiểm tra PHP Version

– Bạn cần kiểm tra xem PHP Version bạn đang sử dụng là bao nhiêu ? trong trường hợp server/vps của bạn cài đặt nhiều PHP version thì sẽ quan trọng việc kiểm tra để cài đặt thành công. Nếu bạn xài hosting thì chắc không được hỗ trợ module này.

 
2. Cài đặt PHP Redis Extension

– Tải bản cài đặt từ Github.

# cd /usr/local/src
# wget --no-check-certificate https://github.com/phpredis/phpredis/archive/master.zip -O phpredis.zip

 
– Giải nén và biên dịch cài đặt PHP Redis.

# unzip phpredis.zip
# cd phpredis-master

 
Lưu ý:
– Phần kế tiếp quan trọng nên lưu ý, là các bạn cần xác định xem binary của PHP Version mình đang chạy có đường dẫn ở đâu. Vì với cách dưới này, các bạn có thể áp dụng đối với toàn bộ các hệ thống sử dụng PHP có cấu trúc đường dẫn khác nhau tuỳ vào hệ thống.
– Giống như ví dụ dưới thì mình xài php 5.6 và đường dẫn source cùng binary nằm ở : /usr/local/php56/ , còn đối với hệ thống các bạn thì có thể nó khác.
– Có thể kiểm tra bằng cách truy cập file code ‘.php’ nội dung ‘phpinfo()‘ để xem thêm.
– ‘phpize‘ và ‘php-config‘ cần đúng chính xác của PHP version nào để nó có thể kiểm tra cài đặt tương ứng đúng PHP version 5.6 và copy file module ‘.so’ vào đúng thư mục của PHP version đó.

Bạn có thể đọc thêm bài : Chương trình ‘phpize’ là gì ? ‘php-config’ là gì ? khi compile PHP

# /usr/local/php56/bin/phpize
# ./configure --with-php-config=/usr/local/php56/bin/php-config
# make && make install

 
– Sau khi php extension Redis đã được cài đặt, thì ta cần cấu hình PHP để sử dụng module mới. Bạn sẽ thêm dòng text dưới đây trong file ‘php.ini‘ để giúp cấu hình load module ‘redis.so‘ lên sử dụng. Nếu cần thì nên chỉ dẫn đường dẫn tuyệt đối của file ‘redis.so‘ ra.

# echo "extension=redis.so" >> /usr/local/php56/etc/php.ini

 
3. Khởi động dịch vụ Apache/PHP-FPM

– Nếu bạn sử dụng Web Server Apache thì khởi động lại Apache để cập nhật thay đổi mới trong PHP.

# /etc/init.d/httpd restart

 
– Nếu bạn sử dụng cơ chế PHP-FPM thì khởi động lại dịch vụ tương ứng nhé.

# /etc/init.d/php-fpm restart

 
Lúc này khi truy cập lại file phpinfo() sẽ có dòng extension redis như hình dưới.

 
Một số nội dung tham khảo liên quan đến PHP-Redis : https://github.com/phpredis/phpredis#classes-and-methods

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Previous article[Apache] Hướng dẫn cài đặt compile Apache 2.2/2.4 trên CentOS/RHEL 6/7
Next article[PHP] Hướng dẫn compile cài đặt PHP Memcache Extension và PHP Memcached Extension
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !