[vSphere] Link tải các phiên bản VMware vSphere Client

13911

Link tải các phiên bản VMware vSphere Client | Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn file tổng hợp các đường link để tải chương trình vSphere Client của VMware. Các chương trình vSphere Client này chỉ tới được phiên bản vSphere 6.0 . Kể từ vSphere 6.5 trở đi, VMware  không còn hỗ trợ chương trình vSphere Client nữa, thay vào đó là sử dụng web html5 .

vmware vsphere

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Hướng dẫn kích hoạt License Key trên vSphere ESXi
Cấu hình đăng nhập SSH Key trên vSphere ESXi
VMware vCenter giao tiếp với ESXi Host như thế nào ? 
Hướng dẫn reset Evaluation License trên vSphere ESXi 6.x
Kích hoạt SSH trên vSphere ESXi

Link download URLs vSphere Client

Dưới đây là danh sách link với nguồn chính hãng VMware.com .

Version
File Name Download URLs
VMware vSphere Client 6.0 VMware-viclient-all-6.0.0-2502222.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/2/5/0/2/2/2/2/VMware-viclient-all-6.0.0-2502222.exe
VMware vSphere Client 6.0 Update 1 VMware-viclient-all-6.0.0-3016447.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/3/0/1/6/4/4/7/VMware-viclient-all-6.0.0-3016447.exe
VMware vSphere Client 6.0 Update 2 VMware-viclient-all-6.0.0-3562874.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/3/5/6/2/8/7/4/VMware-viclient-all-6.0.0-3562874.exe
VMware vSphere Client 6.0 Update 2a VMware-viclient-all-6.0.0-4437566.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/4/4/3/7/5/6/6/VMware-viclient-all-6.0.0-4437566.exe
VMware vSphere Client 6.0 Update 3 VMware-viclient-all-6.0.0-5112508.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/5/1/1/2/5/0/8/VMware-viclient-all-6.0.0-5112508.exe
VMware vSphere Client 5.5 VMware-viclient-all-5.5.0-1281650.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/2/8/1/6/5/0/VMware-viclient-all-5.5.0-1281650.exe
VMware vSphere Client 5.5 Update 1 VMware-viclient-all-5.5.0-1618071.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/6/1/8/0/7/1/VMware-viclient-all-5.5.0-1618071.exe
VMware vSphere Client 5.5 Update 1a VMware-viclient-all-5.5.0-1746248.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/7/4/6/2/4/8/VMware-viclient-all-5.5.0-1746248.exe
VMware vSphere Client 5.5 Update C VMware-viclient-all-5.5.0-1745234.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/7/4/5/2/3/4/VMware-viclient-all-5.5.0-1745234.exe
VMware vSphere Client 5.5 Update 1b VMware-viclient-all-5.5.0-1880841.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/8/8/0/8/4/1/VMware-viclient-all-5.5.0-1880841.exe
VMware vSphere Client 5.5 Update 2 VMware-viclient-all-5.5.0-1993072.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/9/9/3/0/7/2/VMware-viclient-all-5.5.0-1993072.exe
VMware vSphere Client 5.5 Update 3 VMware-viclient-all-5.5.0-3024345.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/3/0/2/4/3/4/5/VMware-viclient-all-5.5.0-3024345.exe
VMware vSphere Client 5.5 Update 3e VMware-viclient-all-5.5.0-4032365.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/4/0/3/2/3/6/5/VMware-viclient-all-5.5.0-4032365.exe
VMware vSphere Client 5.1 VMware-viclient-all-5.1.0-786111.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/7/8/6/1/1/1/VMware-viclient-all-5.1.0-786111.exe
VMware vSphere Client 5.1.0a VMware-viclient-all-5.1.0-860230.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/8/6/0/2/3/0/VMware-viclient-all-5.1.0-860230.exe
VMware vSphere Client 5.1.0b VMware-viclient-all-5.1.0-941893.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/9/4/1/8/9/3/VMware-viclient-all-5.1.0-941893.exe
VMware vSphere Client 5.1 Update 1 VMware-viclient-all-5.1.0-1064113.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/0/6/4/1/1/3/VMware-viclient-all-5.1.0-1064113.exe
VMware vSphere Client 5.1 Update 1b VMware-viclient-all-5.1.0-1235233.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/2/3/5/2/3/3/VMware-viclient-all-5.1.0-1235233.exe
VMware vSphere Client 5.1 Update 1c VMware-viclient-all-5.1.0-1364039.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/3/6/4/0/3/9/VMware-viclient-all-5.1.0-1364039.exe
VMware vSphere Client 5.1 Update 2 VMware-viclient-all-5.1.0-11471691.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/4/7/1/6/9/1/VMware-viclient-all-5.1.0-1471691.exe
VMware vSphere Client 5.1 Update 2a VMware-viclient-all-5.1.0-1880906.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/8/8/0/9/0/6/VMware-viclient-all-5.1.0-1880906.exe
VMware vSphere Client 5.0 VMware-viclient-all-5.0.0-455964.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/4/5/5/9/6/4/VMware-viclient-all-5.0.0-455964.exe
VMware vSphere Client 5.0 Update 1 VMware-viclient-all-5.0.0-623373.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/6/2/3/3/7/3/VMware-viclient-all-5.0.0-623373.exe
VMware vSphere Client 5.0 Update 1a VMware-viclient-all-5.0.0-755629.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/7/5/5/6/2/9/VMware-viclient-all-5.0.0-755629.exe
VMware vSphere Client 5.0 Update 1b VMware-viclient-all-5.0.0-804277.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/8/0/4/2/7/7/VMware-viclient-all-5.0.0-804277.exe
VMware vSphere Client v5.0 Update 2 VMware-viclient-all-5.0.0-913577.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/9/1/3/5/7/7/VMware-viclient-all-5.0.0-913577.exe
VMware vSphere Client v5.0 Update 3 VMware-viclient-all-5.0.0-1300600.exe http://vsphereclient.vmware.com/vsphereclient/1/3/0/0/6/0/0/VMware-viclient-all-5.0.0-1300600.exe

 

Bên cạnh đó, hãy lưu ý là bạn hoàn toàn có thể download các phần mềm vSphere Client từ IP của vSphere ESXi Server của bạn từ bản 6.0 trở xuống. Không cần thiết phải download ngoài.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here