[Linux] Cấu hình dịch vụ DNS client trên Linux

Cấu hình DNS client trên Linux

Chúng ta biết là vai trò của DNS quan trọng trong việc phân giải tên miền tương ứng địa chỉ ip máy chủ để truy cập đến. Nên trong hệ thống máy chủ Linux có 3 file cần lưu ý khi cấu hình DNS services ở mức người dùng (client). Đó là :
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/nsswitch.conf

1> File /etc/hosts
File hosts về cơ bản đơn giản chỉ là chứa dữ liệu về domain name ở mức local name Database do chính chúng ta quy định hoặc được quy định mặc định. Thông thường thì với tất cả hệ thống thì máy tính hoạt động luôn kiểm tra file hosts trước để xem domain mình cần tìm có được quy định địa chỉ IP nào không ? Không có thì sẽ query hỏi DNS Nameserver được quy định trong file /etc/resolv.conf .
Cấu hình của /etc/hosts :

# vi /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.domain
192.168.1.1 cuongquach.com cuongquach
192.168.1.2 linux.cuong.quach.com linux

Như vậy khi DNS client truy vấn tìm địa chỉ IP của domain cuongquach.com , sẽ thấy trong file /etc/hosts có thông tin tương ứng là 192.168.1.1 nên trả về kết quả cho người sử dụng.


2> File /etc/resolv.conf
DNS client sử dụng một chương trình thư viện động có tên là “resolver” để xác định máy chủ remote có ip nào bằng cách gửi query hỏi các DNS database ở các Name Server mà chúng ta quy định trong file /etc/resolv.conf . Như vậy file /etc/resolv.conf dùng để cấu hình các danh sách DNS Name Server máy chủ và ta sẽ cấu hình như sau :

# vi /etc/resolv.conf
search domain.com
; DNS NameServer Google
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
; DNS NameServer OpenDNS
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220

Danh sách các nameserver sẽ hoạt động theo thứ tự từ trên xuống khi query thất bại ở DNS Nameserver cụ thể nào đó.
(Mình sẽ cập nhật phần ý nghĩa của “search” sau)


3> File /etc/nsswitch.conf
File /etc/nsswitch.conf khi cấu hình cho hoạt động DNS client sẽ được sử dụng để xác định thứ tự hoạt động giữa resolver hoặc /etc/hosts. Bên cạnh đó còn được sử dụng cho hoạt động NIS nhưng mình sẽ không bàn ở đây. Cấu hình:

# vi /etc/nsswitch.conf
hosts: dns files

hoặc

hosts: files dns

Với phần cấu hình (1) ở trên thì, client sẽ ưu tiên đi hỏi DNS Nameserver trước dù cho file host đã cấu hình về domain name tương ứng, tức file /etc/hosts sẽ được hỏi khi mà query DNS Nameserver thất bại. Chúng ta sẽ có thể thử nghiệm với việc thêm domain name vào file hosts rồi ping thử xem nó sẽ ra ip nào trước nếu domain name đó có tồn tại trỏ về ip cụ thể trên Internet sau. Cấu hình (2) thì đảo ngược vị trí thứ tự thôi.

Mình đã hoàn thành bài hướng dẫn cấu hình DNS client.

Chúc các bạn thành công.


Previous articleUniKey 4.2 RC4 Build 140823
Next articleCoccoc Browser 42.0.2357.512
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !