[Zabbix] Làm sao để biết phiên bản (version) Zabbix Server hiện tại ?

279

Làm sao để biết phiên bản Zabbix Server hiện tại ?

Mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 câu lệnh đơn giản để có thể biết được phiên bản Zabbix Server trên hệ thống bạn hiện tại :

Chúc các bạn thành công !

Đánh giá sao từ người đọc :
[ Tổng : 0 - Trung bình: 0 ]