[Zabbix] Làm sao để biết phiên bản (version) Zabbix Server hiện tại ?

Làm sao để biết phiên bản Zabbix Server hiện tại ?

Mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 câu lệnh đơn giản để có thể biết được phiên bản Zabbix Server trên hệ thống bạn hiện tại :

# zabbix_server --version
Zabbix server v2.2.3 (revision 44105) (7 April 2014)
Compilation time: Jun 10 2014 14:31:04

Chúc các bạn thành công !

Previous article[Linux] Tắt tính năng hỗ trợ IPv6 trên Linux CentOS
Next article[MongoDB] Gỡ bỏ dịch vụ MongoDB hoàn toàn trên Ubuntu
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !