Tài liệu 42 bài tập lập trình JAVA căn bản – Tiếng Việt

Tài liệu “42 bài tập lập trình JAVA căn bản – Tiếng Việt” , sẽ là một danh sách các đề bài rất cơ bản dành cho các bạn đang học lập trình JAVA được thực hành. Tất nhiên trong tài liệu này, đã có đề bài thì sẽ có bài giải mẫu kèm theo đó nhé.

42 bài tập java căn bản

Thông tin chung về “42 Bài Tập Lập Trình Java Cơ Bản”

Tên tài liệu : 42 bài tập lập trình Java Cơ Bản
Tác giả :
Số trang :  37
Ngôn ngữ :  Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : Programming/Java

Có thể bạn quan tâm:
– Ebook Head First Java 2nd Edition
– Ebook Thinking in Java 3rd Edition

Giới thiệu mục lục “42 Bài Tập Lập Trình Java Cơ Bản”

Bài 1. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b.
Bài 2. Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ cơ số 10 thành số ở hệ cơ số bất kì.
Bài 3. Hãy viết chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên bất kỳ. Ví dụ: Số 8545604 có tổng các chữ số là: 8+5+4+5+6+0+4= 32.
Bài 4. Viết chương trình phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố. Ví dụ: Số 28 được phân tích thành 2 x 2 x 7
Bài 5. Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n cho trước.
Bài 6. Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
Bài 7. Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau: F0 =1, F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 với n>=2. Hãy viết chương trình tìm số Fibonacci thứ n.
Bài 8. Một số được gọi là số thuận nghịch độc nếu ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái số đó ta vẫn nhận được một số giống nhau. Hãy liệt kê tất cả các số thuận nghịch độc có sáu chữ số (Ví dụ số: 558855).
Bài 9. Viết chương trình liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n.
Bài 10. Viết chương trình liệt kê tất cả các tập con k phần tử của 1, 2, ..,n (k≤n).

….

Còn hẳn 32 đề bài tập Lập Trình Java Căn bản khác, kèm theo đó là các bài code giải bài tập mẫu cho 42 bài Java này. Còn chờ gì nữa, nếu bạn đang học hay nghiên cứu lập trình Java cơ bản. Hãy download và thực hành nào.

Link download “42 Bài Tập Lập Trình Java Cơ Bản”

(Google Drive, MediafireMegaNZ. Bấm vào button link để tải.)

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleHướng dẫn sử dụng lệnh NETSTAT trên Windows quản lý mạng
Next articleTự học CCNA – Bài 9: Hướng dẫn cấu hình CDP (Cisco Discovery Protocol) trên Cisco
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !