[Ebook] Tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

Tài liệu lập trình Android Full – FPT Software | với bộ giáo trình tài liệu lập trình Android chuyên nghiệp do Đại Học FPT – FPT Software mang đến. Bộ tài liệu mang đầy hứa hẹn với những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và dễ tiếp cận giúp cho người học Android căn bản thoải mái hơn. Bộ tài liệu lập trình này bao gồm slide bài giảng cộng với code mẫu thực hành rất tiện lợi để bạn tham khảo . Vì vậy đừng ngại download Giáo trình tài liệu lập trình Android Full – FPT Software tại Cuongquach.com .

tài liệu lập trình android - fpt software

Thông tin chung về ebook “Tài liệu lập trình Android Full”

Tên tài liệu Giáo trình tài liệu lập trình Android Full
Tác giả : ĐH FPT – FPT Software
Số cuốn : 15 bài
Ngôn ngữ : Tiếng Anh
Format : PDF/Powerpoint/Code
Thể loại : Programming/Android
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mục lục ebook “Tài liệu lập trình Android Full”

TABLE OF CONTENTS

Bài 1
– Introduce about ADT, SDK, NDK, Android Platform, API
– Application structure, Hello world
– Manifest : permission, application, phiên bản SDK
– Viết ứng dụng ‘Hello world’
– Building and running the activity (Example with button, textview without xml layout)
– Using xml layout
– TextView, Button, ImageView, Checkbox, Toggle, Radio Button

Bài 2
Bố trí giao diện ứng dụng Android
– Containers, Linear Layout (layout_gravity, gravity, orientation, layout_weight)
– Relative Layout (align, abow, below)
– Table View, ScrollView, Selection View : ListView, GridView, GalleryView, Spinner

Bài 3
Lập trình widgets: image buttons, progress bar, seekbar…
– Hứng sự kiện
– Option menu and Context Menu
– Inflate Xml for Menu

Bài 4
Nâng cao kỹ thuật bố trí giao diện
– Fancy with Lists : customize adapter
– Using convertView
– Using ViewHolderTabLayout

Bài 5
Other widgets for showing message : Toast, Dialog, ProgressDialog
– Dealing with thread
– Logic vs UI Thread
– Thread – RunOnUiThread
– AsyncTask (Example : Loading file with asynctask and ProgressBar)

Bài 6
Intent & Intent Filters
– Intent And Intent Filter (filter for call, view picture, view map, webpage …)
– Activity, Activity for Result. Why and When?
– Activity Life cycle (OnCreate, OnStart, OnResume, OnPause, OnStop, OnDestroy)

Bài 7
Broadcast- Services
– Bind Service, Application Service, AIDL Service
Lập trình dịch vụ SMS – Telephone

Bài 8
Lưu trữ trong Android
– Read and Write File (cache, external, internal)
– Preferences
– Make Setting Page with Preferences
– SQLite Database

Bài 9
Content – Content Provider
– Tạo content provider
– Tạo custom provider

Bài 10
Viết ứng dụng kết nối dịch vụ web service
– Phương thức REST
– HttpUrlConnection
Phân tích dữ liệu trả về kiểu XML – JSON

Bài 11
Lập trình đồ họa – hoạt hình
– Vẽ trên Canvas
– Tăng tốc đồ họa
– Lập trình hoạt hình

Bài 12
Lập trình tương tác đa chạm
– Xử lý tương tác touch, pin, pan, rotate,…

Bài 13
Lập trình multimedia
– Play audio – video
– JetPlayer
– Chụp ảnh – truy xuất album ảnh

Bài 14
Tích hợp thông tin địa điểm và bản đồ số
– Location Base Service
– MapView and MapActivity
– Display map & Pin a location in a Map

Bài 15
Giao tiếp với các cảm biến
– La bàn, cảm biến gia tốc, cảm biến con quay hồi chuyển. Nhận dạng rung lắc thiết bị
– Cảm biến ánh sáng, vị trí…

Link download ebook “Tài liệu lập trình Android Full”

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleAnsible: Các mẹo giúp tăng tốc độ thực thi của Ansible
Next articleHướng dẫn khôi phục các file đã xoá trên Linux với Foremost
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !