Docker: Hướng dẫn truy cập Bash Shell trong Docker Container

Hướng dẫn truy cập Bash Shell trong Docker Container | Khi bạn đã chạy một Docker Container ứng dụng Linux hoặc OS Linux bất kì, thì hẳn bạn sẽ thắc mắc làm sao để tôi mở bash shell terminal trong Docker Container đó ? hay còn gọi là làm sao để tôi truy cập Docker Container đấy ? Để có thể thực hiện việc này cho nhu cầu chỉnh sửa, kiểm tra,.. mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác đơn giản sau.

bash shell trong docker container

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác
Đặt tên và hostname cho Docker Container
Sự khác biệt giữa ‘docker run’ và ‘docker exec’
Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7
Video Khoá học Docker Cơ Bản

Thao tác truy cập Bash Shell trong Docker Container

Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra Docker Container nào mà chúng ta cần truy cập, để có thông tin CONTAINER ID phù hợp.

# docker ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
62c3c7efa8be ubuntu:14.04 "/bin/bash" 45 seconds ago Up 5 seconds nostalgic_cori

Ví dụ chúng ta có được Docker Container có ID là ‘62c3c7efa8be‘ là một Ubuntu. Giờ chúng ta sẽ tiến hành mở Bash Shell trong Container đang chạy đó.

Cú pháp:

docker exec -it <container_id> /bin/bash

Ví dụ:

# docker exec -it 62c3c7efa8be /bin/bash
root@62c3c7efa8be:/# whoami
root
root@62c3c7efa8be:/# hostname
62c3c7efa8be
root@62c3c7efa8be:/#

Đấy chỉ cần đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể mở terminal shell trong Docker Container rồi. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleDownload VMware vSphere 6.7 ISO
Next articleDocker: Tìm hiểu về Docker Hub là gì ?
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !