Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching

Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching – Cuongquach.com | Bạn muốn có một series tìm hiểu học về Mạng máy tính CCNA Routing & Switching, để thực sự phát triển và trui rèn được kĩ năng cho vị trí công việc Mạng Máy Tính sau này. Thì hẳn bạn không thể bỏ qua tài liệu Series Giảng Dạy CCNA của giảng viên Bùi Quốc Kỳ được.

Vì vậy đừng ngại download Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching tại Cuongquach.com .

series chuyên gia mạng quốc tế ccna

Thông tin “Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching”

Tên tài liệu : Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching
Tác giả : Bùi Quốc Kỳ
Số video : 142 video
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : Video
Thể loại : Networking/CCNA

Mục lục “Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching”

TABLE OF CONTENTS

 1. Giới thiệu khóa học chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing và Switching
 2. Các thành phần cơ bản trên hệ thống mạng
 3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của hệ thống mạng
 4. Các đặc điểm của hệ thống mạng
 5. Các loại mô hình Topology của hệ thống mạng
 6. Giới thiệu tổng quan mô hình OSI
 7. Giới thiệu chức năng của từng phần trong lớp mô hình OSI Layer 1-4
 8. Giới thiệu chức năng của từng phần trong lớp mô hình OSI Layer 5-7
 9. Giới thiệu tổng quan mô hình TCPIP
 10. Phân tích quá trình đóng gói Encapsulation và giải đóng gói Decapsulation
 11. Mối tương quan giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP
 12. Kích thước tối đa của một phân mảnh seqment
 13. Cơ chế hoạt động của UDP và TCP
 14. Cơ chế điều khiển lượng Flow Control trong giao thức TCP
 15. Tham số Port nguồn, Port đích trong UDP và TCP
 16. Tổng quan về công nghệ Ethenet sử dụng trên hệ thống mạng LAN
 17. Hướng dẫn xác định địa chỉ MAC của máy tính sử dụng hệ điều hành Window
 18. Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trên hệ thống mạng LAN
 19. Cơ chế chuyển mạch của Ethenet Switch
 20. Các kiểu truyền thống trên hệ thống mạng LAN
 21. Cơ chế hoạt động của giao thức ARP phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC
 22. Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các phân vùng mạng LAN
 23. Tìm hiểu cấu trúc của địa chỉ MAC
 24. Các tiêu chuẩn công nghệ Enthernet LAN
 25. Tìm hiểu Broadcast Domain trên mạng Ethernet LAN
 26. Cơ chế truyền Half Duplex và Full Duplex trên mạng Ethernet LAN
 27. Tìm hiểu Collision Domain và cơ chế tránh đụng độ CSMA CD trên mạng LAN
 28. Xác định số lượng Collision Domain và Broadcast Domain trên mạng LAN
 29. Tổng quan về địa chỉ IP và cấu túc của địa chỉ IPv4
 30. Tổng quan về các lớp địa chỉ IPv4
 31. Hướng dẫn chuyển đổi từ Prefix Length thành SubnetMask
 32. Hướng dẫn chuyển đổi IPv4 từ nhị phân thành thập phân
 33. Hướng dẩn chuyển đổi Octet của Ipv4 thập phân thành nhị phân
 34. Chức năng của địa chỉ mạng Network và địa chỉ Broadcast
 35. Nguyên tác chia một mạng lớn thành nhiều lớp mạng nhỏ
 36. Số lượng mạng con Subnet và địa chỉ IP sau khi chia nhỏ lớp mạng
 37. Hướng dẫn quy hoạch IP cho hệ thống mạng
 38. Phân biệt địa chỉ Public IP và Private IP
 39. Hướng dẫn đặt Ipv4 cho máy tính sử dụng hệ điều hành Window
 40. Phân biệt cáp UTP và cấp chống nhiễu điện từ STP
 41. Khảo sát các đặc điểm của chuẩn cáp đồng Ethenet LAN
 42. Phân biệt cáp thẳng Straight-Through và cáp chéo Cross-Over
 43. Khởi động và kết nối vào giao diện cấu hình bằng dòng lệnh của thiết bị
 44. Khảo sát các chế độ dòng lệnh của thiết bị
 45. Thiết lập mật khẩu Console và mật khẩu Enable trên thiết bị
 46. Tính năng tự động đăng xuất Exec-Timeout trên kết nối Console
 47. Khai báo địa chỉ IP trên các cổng giao tiếp của thiết bị
 48. Khai báo địa chỉ IP trên Cisco Switch
 49. Tính năng chống trôi dòng lện Logging Synchronous
 50. Tính năng phân giải tên miền IP Domain-Lookup
 51. Lưu cấu hình và khởi động lại thiết bị
 52. Xóa cấu hình và khởi động lại thiết bị
 53. Tính năng mã hóa mật khẩu trong file cấu hình
 54. Lưu cấu hình của thiết bị lên TFTP Server
 55. Lưu cấu hình của thiết bị lên FTP Server
 56. Lưu hệ điều hành IOS của thiết bị lên TFTP Server
 57. Lưu hệ điều hành của thiết bị lên FTP Server
 58. Hướng dẫn crack mật khẩu trên Cisco Router
 59. Hướng dẫn khôi phục hệ điều hành IOS trên Cisco Router
 60. Giao thức phát hiện thiết bị láng giềng CDP trên thiết bị Cisco
 61. Giao thức phát hiện thiết bị láng giềng LLDP trên các thiết bị mạng
 62. Cấu hình cơ bản
 63. Thay đổi hoặc bỏ mật khẩu Telnet
 64. Cấu hình xác thực bằng Username và Password
 65. Cấu hình Telnet không cần đăng nhập mật khẩu
 66. Tính năng Configuration Lock chỉ cho phép một người
 67. Thay đổi Port dịch vụ Telnet
 68. Hướng dẫn sử dụng Wireshark bắt mật khẩu Telnet
 69. Xác thực Authentication
 70. Phân quyền Authorization
 71. Nhật ký truy nhập mạng Accounting
 72. Login Block-For giới hạn số lần
 73. Xác thực Telnet bằng RADIUS Server
 74. Kỹ thuật SSH cấu hình thiết bị từ xa
 75. Tổng quan về kỹ thuật định tuyến
 76. Cơ chế hoạt động của định tuyến
 77. Cấu hình định tuyến tính trên Cisco Router
 78. Cấu hình Default Router trên Cisco Router
 79. Cơ chế Proxy ARP trong định tuyến
 80. Cấu hình cân bằng tải Load Balancing trên Cisco Router
 81. Điều hướng lưu lượng bằng cách hiệu chỉnh AD của Static Route
 82. Tối ưu định tuyến bằng kỹ thuật Summary
 83. Bản tin Echo Request và Echo Reply của ứng dụng Ping
 84. Bản tin TTL Expired In Transit của ứng dụng Ping
 85. Cơ chế hoạt động Tracent trên PC và tracerouter trên Cisco Router
 86. Bản tin Destination Unreachable của ứng dụng Ping
 87. Bản tin Request Timeout của ứng dụng Ping
 88. Tổng quan về VLAN
 89. Cấu hình VLAN trên CISCO Switch
 90. Tổng quan về đường Trunk
 91. Cấu hình kết nối Trunk trên Cisco Switch
 92. Hiệu chỉnh Native VLAN trên đường Trunk sử dụng kiểu đóng gói dot1q
 93. Giải pháp mở rộng VLAN nếu thiếu Port trên Switch
 94. Giao thức DTP tự động thiết lập kết nối Trunk giữa các Switch
 95. Giao thức VTP đồng bộ hóa thông tin VLAN giữa các Switch
 96. Giải pháp Router on a Stick trên Cisco Router
 97. Giải pháp SVI trên Switch Layer 3
 98. Cấu hình định tuyến trên Switch layer 3
 99. Cấu hình DHCP Server trên Switch Layer 3
 100. Giao thức cấp IP động DHCP Phần 1 Cơ chế hoạt động
 101. Cấu hình DHCP Server trên CISCO Router
 102. Cấp IP cố định cho thiết bị bằng DHCP Server
 103. Cấu hình chức năng DHCP Relay chuyển tiếp lưu lượng xin IP
 104. Cấu hình chức năng DHCP Client trên Cisco Router
 105. Khắc phục sự cố Conflict IP trên DHCP Server
 106. Tổng quan mô hình thiết kế hạ tầng mạng 3 phân lớp
 107. Nguyên nhân xảy ra Loop trên hạ tầng mạng
 108. Cơ chế chống Loop của công nghệ STP
 109. Chức năng của Root Bridge và vai trò Port Role của các Port trong STP
 110. Nguyên tắc xác định Root Bridge và Root Port trong STP
 111. Nguyên tắc xác định Designated Port và Alternated Port trong STP
 112. Khảo sát chức năng PortFast và các trạng thái port State trong STP
 113. Giải pháp cân bằng tải lưu lượng của PVST+ trên các Cisco Switch
 114. Tổng quan về giải pháp Link Aggregation Group
 115. Cấu hình EtherChannel bằng phương thức thủ công
 116. Cấu hình EtherChannel bằng giao thức LACP hoặc PAgP
 117. Cấu hình EtherChannel hoạt động ở chế độ Layer 3
 118. Công nghệ dự phòng gateway HSRP – Phần 1 Tổng quan về công nghệ
 119. Nguyên tắc bầu chọn Active và Standby Router
 120. Giải pháp cân bằng tải trong HSRP
 121. Cơ chế Track giám sát trạng thái Port trong HSRP
 122. Kỹ thuật bảo mật PortSecurity lọc địa chỉ MAC – Tổng quan về công nghệ
 123. Phương thức xử lý Port vi phạm
 124. Phương thức tự động cập nhật MAC hợp lệ
 125. Quản lý và giám sát hạ tầng mạng tập trung bằng giải pháp Syslog
 126. Hiệu chỉnh thời gian trên các thiết bị mạng bằng giao thức NTP
 127. Quản lý và giám sát hạ tầng mạng tập trung bằng giải pháp SNMP
 128. Hướng dẫn cài đặt phần mềm PRTG Traffic Grapher trên Window 10
 129. Giám sát băng thông trên thiết bị bằng phần mềm PRTG Traffic Grapher
 130. Tổng quan về chức năng của ACL
 131. Đặc điểm của Standard và Extended ACL
 132. IP Preference và Wildcard Mask trong ACL
 133. Lựa chọn vị trí áp dụng ACL
 134. Khảo sát ACL cấm telnet trên Cisco Router
 135. named ACL trên Cisco Router
 136. Lọc lưu lượng theo thời gian Time-Range
 137. Phát hiện lưu lượng vi phạm bằng tính năng Log ACL
 138. Kỹ thuật PAT chuyển đổi IP Private thành IP Public trên Router biên
 139. Cấu hình PAT trên Cisco Router
 140. Kỹ thuật NAT chuyển đổi địa chỉ IP dành cho Serve – Cơ chế hoạt động
 141. Cấu hình Static NAT IP trên Cisco Router
 142. Cấu hình Static NAT IP và Port trên Cisco Router

Link download “Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching”

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleKiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux bằng lệnh NCDU
Next articleSự khác nhau giữa thư mục /var/tmp và /tmp trong Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !