Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching

Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching – Cuongquach.com | Bạn muốn có một series tìm hiểu học về Mạng máy tính CCNA Routing & Switching, để thực sự phát triển và trui rèn được kĩ năng cho vị trí công việc Mạng Máy Tính sau này. Thì hẳn bạn không thể bỏ qua tài liệu Series Giảng Dạy CCNA của giảng viên Bùi Quốc Kỳ được.

Vì vậy đừng ngại download Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching tại Cuongquach.com .

series chuyên gia mạng quốc tế ccna

Thông tin “Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching”

Tên tài liệu : Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching
Tác giả : Bùi Quốc Kỳ
Số video : 142 video
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : Video
Thể loại : Networking/CCNA

Mục lục “Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching”

TABLE OF CONTENTS

  1. Giới thiệu khóa học chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing và Switching
  2. Các thành phần cơ bản trên hệ thống mạng
  3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của hệ thống mạng
  4. Các đặc điểm của hệ thống mạng
  5. Các loại mô hình Topology của hệ thống mạng
  6. Giới thiệu tổng quan mô hình OSI
  7. Giới thiệu chức năng của từng phần trong lớp mô hình OSI Layer 1-4
  8. Giới thiệu chức năng của từng phần trong lớp mô hình OSI Layer 5-7
  9. Giới thiệu tổng quan mô hình TCPIP
  10. Phân tích quá trình đóng gói Encapsulation và giải đóng gói Decapsulation
  11. Mối tương quan giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP
  12. Kích thước tối đa của một phân mảnh seqment
  13. Cơ chế hoạt động của UDP và TCP
  14. Cơ chế điều khiển lượng Flow Control trong giao thức TCP
  15. Tham số Port nguồn, Port đích trong UDP và TCP
  16. Tổng quan về công nghệ Ethenet sử dụng trên hệ thống mạng LAN
  17. Hướng dẫn xác định địa chỉ MAC của máy tính sử dụng hệ điều hành Window
  18. Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trên hệ thống mạng LAN
  19. Cơ chế chuyển mạch của Ethenet Switch
  20. Các kiểu truyền thống trên hệ thống mạng LAN
  21. Cơ chế hoạt động của giao thức ARP phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC
  22. Phân tích quá trình trao đổi dữ liệu giữa các phân vùng mạng LAN
  23. Tìm hiểu cấu trúc của địa chỉ MAC
  24. Các tiêu chuẩn công nghệ Enthernet LAN
  25. Tìm hiểu Broadcast Domain trên mạng Ethernet LAN
  26. Cơ chế truyền Half Duplex và Full Duplex trên mạng Ethernet LAN
  27. Tìm hiểu Collision Domain và cơ chế tránh đụng độ CSMA CD trên mạng LAN
  28. Xác định số lượng Collision Domain và Broadcast Domain trên mạng LAN
  29. Tổng quan về địa chỉ IP và cấu túc của địa chỉ IPv4
  30. Tổng quan về các lớp địa chỉ IPv4
  31. Hướng dẫn chuyển đổi từ Prefix Length thành SubnetMask
  32. Hướng dẫn chuyển đổi IPv4 từ nhị phân thành thập phân
  33. Hướng dẩn chuyển đổi Octet của Ipv4 thập phân thành nhị phân
  34. Chức năng của địa chỉ mạng Network và địa chỉ Broadcast
  35. Nguyên tác chia một mạng lớn thành nhiều lớp mạng nhỏ
  36. Số lượng mạng con Subnet và địa chỉ IP sau khi chia nhỏ lớp mạng
  37. Hướng dẫn quy hoạch IP cho hệ thống mạng
  38. Phân biệt địa chỉ Public IP và Private IP
  39. Hướng dẫn đặt Ipv4 cho máy tính sử dụng hệ điều hành Window
  40. Phân biệt cáp UTP và cấp chống nhiễu điện từ STP
  41. Khảo sát các đặc điểm của chuẩn cáp đồng Ethenet LAN
  42. Phân biệt cáp thẳng Straight-Through và cáp chéo Cross-Over
  43. Khởi động và kết nối vào giao diện cấu hình bằng dòng lệnh của thiết bị
  44. Khảo sát các chế độ dòng lệnh của thiết bị
  45. Thiết lập mật khẩu Console và mật khẩu Enable trên thiết bị
  46. Tính năng tự động đăng xuất Exec-Timeout trên kết nối Console
  47. Khai báo địa chỉ IP trên các cổng giao tiếp của thiết bị
  48. Khai báo địa chỉ IP trên Cisco Switch
  49. Tính năng chống trôi dòng lện Logging Synchronous
  50. Tính năng phân giải tên miền IP Domain-Lookup
  51. Lưu cấu hình và khởi động lại thiết bị
  52. Xóa cấu hình và khởi động lại thiết bị
  53. Tính năng mã hóa mật khẩu trong file cấu hình
  54. Lưu cấu hình của thiết bị lên TFTP Server
  55. Lưu cấu hình của thiết bị lên FTP Server
  56. Lưu hệ điều hành IOS của thiết bị lên TFTP Server
  57. Lưu hệ điều hành của thiết bị lên FTP Server
  58. Hướng dẫn crack mật khẩu trên Cisco Router
  59. Hướng dẫn khôi phục hệ điều hành IOS trên Cisco Router
  60. Giao thức phát hiện thiết bị láng giềng CDP trên thiết bị Cisco
  61. Giao thức phát hiện thiết bị láng giềng LLDP trên các thiết bị mạng
  62. Cấu hình cơ bản
  63. Thay đổi hoặc bỏ mật khẩu Telnet
  64. Cấu hình xác thực bằng Username và Password
  65. Cấu hình Telnet không cần đăng nhập mật khẩu
  66. Tính năng Configuration Lock chỉ cho phép một người
  67. Thay đổi Port dịch vụ Telnet
  68. Hướng dẫn sử dụng Wireshark bắt mật khẩu Telnet
  69. Xác thực Authentication
  70. Phân quyền Authorization
  71. Nhật ký truy nhập mạng Accounting
  72. Login Block-For giới hạn số lần
  73. Xác thực Telnet bằng RADIUS Server
  74. Kỹ thuật SSH cấu hình thiết bị từ xa
  75. Tổng quan về kỹ thuật định tuyến
  76. Cơ chế hoạt động của định tuyến
  77. Cấu hình định tuyến tính trên Cisco Router
  78. Cấu hình Default Router trên Cisco Router
  79. Cơ chế Proxy ARP trong định tuyến
  80. Cấu hình cân bằng tải Load Balancing trên Cisco Router
  81. Điều hướng lưu lượng bằng cách hiệu chỉnh AD của Static Route
  82. Tối ưu định tuyến bằng kỹ thuật Summary
  83. Bản tin Echo Request và Echo Reply của ứng dụng Ping
  84. Bản tin TTL Expired In Transit của ứng dụng Ping
  85. Cơ chế hoạt động Tracent trên PC và tracerouter trên Cisco Router
  86. Bản tin Destination Unreachable của ứng dụng Ping
  87. Bản tin Request Timeout của ứng dụng Ping
  88. Tổng quan về VLAN
  89. Cấu hình VLAN trên CISCO Switch
  90. Tổng quan về đường Trunk
  91. Cấu hình kết nối Trunk trên Cisco Switch
  92. Hiệu chỉnh Native VLAN trên đường Trunk sử dụng kiểu đóng gói dot1q
  93. Giải pháp mở rộng VLAN nếu thiếu Port trên Switch
  94. Giao thức DTP tự động thiết lập kết nối Trunk giữa các Switch
  95. Giao thức VTP đồng bộ hóa thông tin VLAN giữa các Switch
  96. Giải pháp Router on a Stick trên Cisco Router
  97. Giải pháp SVI trên Switch Layer 3
  98. Cấu hình định tuyến trên Switch layer 3
  99. Cấu hình DHCP Server trên Switch Layer 3
  100. Giao thức cấp IP động DHCP Phần 1 Cơ chế hoạt động
  101. Cấu hình DHCP Server trên CISCO Router
  102. Cấp IP cố định cho thiết bị bằng DHCP Server
  103. Cấu hình chức năng DHCP Relay chuyển tiếp lưu lượng xin IP
  104. Cấu hình chức năng DHCP Client trên Cisco Router
  105. Khắc phục sự cố Conflict IP trên DHCP Server
  106. Tổng quan mô hình thiết kế hạ tầng mạng 3 phân lớp
  107. Nguyên nhân xảy ra Loop trên hạ tầng mạng
  108. Cơ chế chống Loop của công nghệ STP
  109. Chức năng của Root Bridge và vai trò Port Role của các Port trong STP
  110. Nguyên tắc xác định Root Bridge và Root Port trong STP
  111. Nguyên tắc xác định Designated Port và Alternated Port trong STP
  112. Khảo sát chức năng PortFast và các trạng thái port State trong STP
  113. Giải pháp cân bằng tải lưu lượng của PVST+ trên các Cisco Switch
  114. Tổng quan về giải pháp Link Aggregation Group
  115. Cấu hình EtherChannel bằng phương thức thủ công
  116. Cấu hình EtherChannel bằng giao thức LACP hoặc PAgP
  117. Cấu hình EtherChannel hoạt động ở chế độ Layer 3
  118. Công nghệ dự phòng gateway HSRP – Phần 1 Tổng quan về công nghệ
  119. Nguyên tắc bầu chọn Active và Standby Router
  120. Giải pháp cân bằng tải trong HSRP
  121. Cơ chế Track giám sát trạng thái Port trong HSRP
  122. Kỹ thuật bảo mật PortSecurity lọc địa chỉ MAC – Tổng quan về công nghệ
  123. Phương thức xử lý Port vi phạm
  124. Phương thức tự động cập nhật MAC hợp lệ
  125. Quản lý và giám sát hạ tầng mạng tập trung bằng giải pháp Syslog
  126. Hiệu chỉnh thời gian trên các thiết bị mạng bằng giao thức NTP
  127. Quản lý và giám sát hạ tầng mạng tập trung bằng giải pháp SNMP
  128. Hướng dẫn cài đặt phần mềm PRTG Traffic Grapher trên Window 10
  129. Giám sát băng thông trên thiết bị bằng phần mềm PRTG Traffic Grapher
  130. Tổng quan về chức năng của ACL
  131. Đặc điểm của Standard và Extended ACL
  132. IP Preference và Wildcard Mask trong ACL
  133. Lựa chọn vị trí áp dụng ACL
  134. Khảo sát ACL cấm telnet trên Cisco Router
  135. named ACL trên Cisco Router
  136. Lọc lưu lượng theo thời gian Time-Range
  137. Phát hiện lưu lượng vi phạm bằng tính năng Log ACL
  138. Kỹ thuật PAT chuyển đổi IP Private thành IP Public trên Router biên
  139. Cấu hình PAT trên Cisco Router
  140. Kỹ thuật NAT chuyển đổi địa chỉ IP dành cho Serve – Cơ chế hoạt động
  141. Cấu hình Static NAT IP trên Cisco Router
  142. Cấu hình Static NAT IP và Port trên Cisco Router

Link download “Video Series Đào tạo Chuyên gia mạng quốc tế CCNA Routing and Switching”

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleKiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux bằng lệnh NCDU
Next articleSự khác nhau giữa thư mục /var/tmp và /tmp trong Linux
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !