Docker: Tìm hiểu về Docker Hub là gì ?

Docker: Tìm hiểu về Docker Hub là gì ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chủ đề cơ bản với dịch vụ Docker, đó chính là Docker Hub ! Một dịch vụ tương đồng với Github, với các Repository public về Docker Image của bên thứ 3 hoặc có thể của cá nhân bạn cũng được.

docker hub la gi

Có thể bạn quan tâm chủ đề khác:
Truy cập bash shell trong Docker Container
Đặt tên và hostname cho Docker Container
Sự khác biệt giữa lệnh ‘docker run’ và ‘docker exec’
Cài đặt Docker trên CentOS 7
Video Khoá Học Docker Cơ Bản

Docker Hub là gì ?

Trang chủ: https://hub.docker.com/explore/

Docker Hub cũng giống như Github, cho phép bạn download các Docker Images khác đã được build từ cộng đồng (public) hoặc nhà phát hành ứng dụng. Bạn cũng có thể  đăng ký tài khoản Docker Hub cá nhân và upload file Docker Image đã build của bạn lên Docker Hub để lưu trữ cũng như quản lý image như upload code lên Github repository vậy.

Docker Hub còn có khả năng giúp bạn link kết nối tới code repository, build image của bạn và chạy thử nghiệm image đó, lưu trữ các push image,… Dokcer Hub còn có thể quản lý tập trung Container Image, phân phối, quản lý sự thay đổi Image, workflow tự động hoá thông qua các pipeline CI/CD, …

Vậy tóm gọn Docker Hub cung cấp một số tính năng chính như sau :

  • Image Repositories: tìm kiếm và lấy dữ liệu Docker Image từ cộng đồng hay các thư viện chính thức của các ứng dụng đã phát hành bản image. Upload Docker Image của bạn.
  • Automated Builds: tự động tạo ra một file image mới khi bạn tạo ra bất cứ sự thay đổi nào đối với source code repository.
  • Webhooks: một tính năng của Automated Builds, Webhooks sẽ giúp bạn cấu hình thực hiện tự động một số tác vụ (trigger) sau khi đẩy dữ liệu image lên 1 repository thành công.
  • Organizations: tạo ra một group người dùng giúp bạn quản lý việc truy cập đến các image repository.
  • GitHub and Bitbucket Integration: thêm Hub và Docker Image vào workflow CI/CD của bạn.

Lưu ý:
– Bạn có thể tìm và lấy (pull) Docker Image về máy chủ dịch vụ Docker mà không cần đăng nhập Docker Hub ID . Nhưng nếu bạn có nhu cầu push (đẩy dữ liệu) Docker Image riêng thì bạn cần đăng nhập.
– Bạn có thể tiến hành đăng ký tài khoản Docker Hub, tạo repository cá nhân, thực hiện một số tính năng liên quan như login từ docker client lên repository cá nhân và push image .

Đăng ký tài khoản Docker Hub

Bạn đăng ký tài khoản Docker Hub qua trang chủ : https://hub.docker.com/explore/

đăng ký docker hub

Đăng nhập tài khoản Docker Hub , sẽ thấy giao diện cơ bản cũng giống giống Github với việc Docker Hub cho phép tạo repository để upload image lên để lưu trữ public/private.

docker hub overview

Lệnh Docker tương tác Docker Hub

Mặc định chương trình lệnh docker client trên máy chủ dịch vụ đã tự cấu hình kết nối đến Docker Hub Repository để có thể tìm kiếm, download, upload,… các Docker Image public cần thiết trên Docker Hub. Một số lệnh docker hay dùng để bạn có thể quản lý dễ dàng image của mình :
– docker search
– docker pull
– docker push
– docker login

Tìm Docker Image trên Docker Hub

Bạn chỉ cần gõ tên của ứng dụng Image hoặc tên OS Linux Base Image mà bạn cần tìm trên Docker Hub.

# docker search nginx
NAME DESCRIPTION STARS OFFICIAL AUTOMATED
nginx Official build of Nginx. 8785 [OK]
jwilder/nginx-proxy Automated Nginx reverse proxy for docker c... 1348 [OK]
richarvey/nginx-php-fpm Container running Nginx + PHP-FPM capable ... 547 [OK]
jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion LetsEncrypt container to use with nginx as... 378 [OK]
kong Open-source Microservice & API Management ... 194 [OK]
webdevops/php-nginx Nginx with PHP-FPM 106 [OK]
kitematic/hello-world-nginx A light-weight nginx container that demons... 99
...

hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin Docker Image trên Docker Hub qua website explore của họ.

Lấy dữ liệu Docker Image

Sau khi xác định được Docker Image cần lấy về máy chủ Docker , thì bạn chỉ cần pull image đó về là được. Từ đó bạn có thể tạo Docker Container từ Image vừa lấy về.

# docker pull nginx
latest: Pulling from nginx

6be500308632: Pull complete
0483928f2148: Pull complete
b96755dc9656: Pull complete
5a12309aaedf: Pull complete
699c8955bad3: Pull complete
e8fc23820658: Pull complete
7f800c5c1c1a: Pull complete
248f3b92ed6b: Pull complete
ccaf502218fb: Pull complete
2be5c57f9f29: Pull complete
Digest: sha256:9a74c50f574a2346f9b561cb5654546150664f0cf9983df9813a1ccb795a6e12
Status: Downloaded newer image for nginx:latest

Tổng kết

Vậy là bạn đã tìm hiểu được về Docker Hub có vai trò như thế nào rồi phải không ? Bạn có thể đăng ký tài khoản Docker Hub để tìm hiểu về dịch vụ cá nhân Docker Repository trên Docker Hub. Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleDocker: Hướng dẫn truy cập Bash Shell trong Docker Container
Next articleEbook Introducing ZFS on Linux (PDF)
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !