Ebook Lab MCSA 2016 Tiếng Việt – NewStar

Ebook Lab MCSA 2016 Tiếng Việt – NewStar – Cuongquach.com | Giáo trình lab được tác giả biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tiếp thu tốt kiến thức liên quan đến môn học. Trong phần này nhóm tác giả muốn tạo điều kiện cho học viên tiếp cận các công nghệ qua các hình ảnh trong quá trình cài đặt, để các học viên hiểu tốt hơn cho môn học Quản trị Windows Server 2016 của mình. Vì vậy đừng ngại download Ebook Lab MCSA 2016 Tiếng Việt – NewStar tại Cuongquach.com .

ebook lab mcsa 2016 tiếng việt newstar

Thông tin chung về ebook “Lab MCSA 2016 Tiếng Việt – NewStar”

Tên tài liệu : Lab MCSA 2016 Tiếng Việt – NewStar
Tác giả : Ths Đặng Hồng Hiệp – NewStar
Số trang : 257
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại : System Admin/Windows Server/MCSA 2016
Đăng tại: https://cuongquach.com/

Giới thiệu mục lục ebook “Lab MCSA 2016 Tiếng Việt – NewStar”

1 Triển khai địa chỉ Ipv4 12
2 Sử dụng phần mềm VMWare và Cài đặt Windows Server 2016 18
3 Dịch vụ DNS 24
4 Routing and Remote Access 33
5 Dịch vụ DHCP 38
6 Dịch vụ Web 52
7 Dịch vụ FTP 61
8 Dịch vụ NAT 66
9 Windows Deployment service (WDS) 71
10 Lưu trữ cục bộ tránh trùng lắp dữ liệu 86
11 Dịch vụ VPN 88
12 Triển khai hệ thống Domain 108
13 Quản trị các đối tượng trong ADDS và bằng lệnh 115
14 Bảo mật ADDS và tài khoản người dùng 130
15 Quản trị chia sẻ và phân quyền 137
16 Triển khai và quản lý GPO 147
17 Triển khai Profile 160
18 Disk Quota 173
19 Triển khai Deploy Software 183
20 Triển khai cân bằng tải Web 186
21 Triển khai cân bằng tải File 195
22 Domain đồng cấp 204
23 Domain con 215
24 Chia site domain 223
25 Read Only Domain 234
26 Trust domain 244

Link download free ebook “Lab MCSA 2016 Tiếng Việt – NewStar”

Nguồn: https://cuongquach.com/

Previous articleTop 11 sai lầm người Quản trị hệ thống hay mắc phải
Next articleEbook Site Reliability Engineering PDF – Download Free
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !