[cPanel] Hướng dẫn đổi mật khẩu user trong cPanel bằng Command Line

Hướng dẫn đổi mật khẩu user trong cPanel bằng Command Line

Thông thường nếu chúng ta muốn đổi mật khẩu 1 user đăng nhập trong cPanel thì chúng ta có thể sử dụng giao diện đồ hoạ để thực hiện thao tác đó. Nhưng trong trường hợp cPanel của bạn hết license hay bạn muốn xử lý nhanh qua các câu lệnh thì bạn có thể thực hiện các bước sau :
1. SSH vào server
2. Thực hiện các bước sau để thay đổi mật khẩu 1 user
– Xác định user muốn thay đổi

# cat /etc/userdomains | grep "username"

– Gán biến global cho phép đổi mật khẩu

# export ALLOW_PASSWORD_CHANGE=1

– Thực hiện thao tác đổi mật khẩu

# /scripts/chpass username 

– Update thông tin mật khẩu liên quan đến dịch vụ FTP

# /scripts/ftpupdate

Chúc các bạn thành công !

Previous articleAdobe Flash Player 18.0.0.232
Next article[DirectAdmin] Thông tin mật khẩu mặc định account Admin đăng nhập DA
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !