[Linux] Hướng dẫn tắt tính năng Ctrl+Alt+Del gây reboot trên CentOS/Ubuntu

Bài viết này sẽ giúp các bạn tắt tính năng Ctrl+Alt+Del gây reboot trên CentOS/Ubuntu. Trên hệ thống Linux, luôn có 1 nội dung về bảo mật hệ thống đó là việc cho phép bất kì ai reboot server chỉ với việc ấn nút ‘Ctrl+Alt+Del‘ trên bàn phím. ‘Ctrl+Alt+Del‘ là một tính năng giúp thực thi 1 tiến trình gửi tín hiệu SIGINT đến hệ thống. ‘SIGINT‘ là một tín hiệu khi mà 1 user muốn ngắt 1 tiến trình nào đó, ví dụ như reboot/shutdown hệ thống khi sử dụng nút bàn phím ‘Ctrl+Alt+Del‘ khi ở chế độ console. Điều này khá là nguy hiểm và không cần thiết nên ta cần tắt tính năng này đi.

Hướng dẫn tắt tính năng Ctrl+Alt+Del gây reboot trên Linux

+ CentOS/RHEL 5.x

– Comment (#) dòng ‘ca..’ đi trong file ‘/etc/inittab‘ nhé.

# vi /etc/inittab

# Trap CTRL-ALT-DELETE
#ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now

+ CentOS/RHEL 6.x

– Trên CentOS/RHEL 6.x, hoạt động reboot cũng được sử dụng bởi các cấu hình trong file ‘/etc/init/control-alt-delete.conf‘, hãy comment (#) các dòng config như sau trong file này.

# vi /etc/init/control-alt-delete.conf

#start on control-alt-delete 
#exec /sbin/shutdown -r now "Control-Alt-Delete pressed”

+ CentOS/RHEL 7.x

– Trên CentOS/RHEL 7 thì bạn có thể thực thi các câu lệnh dưới đây để tắt tính năng Ctrl+Alt+Del đi.

# systemctl mask ctrl-alt-delete.target
# ln -sf /dev/null /etc/systemd/system/ctrl-alt-del.target

+ Ubuntu 16.04

– Trên Ubuntu 16.04 thì bạn có thể thực thi các câu lệnh dưới đây để tắt tính năng Ctrl+Alt+Del đi.

# sudo systemctl mask ctrl-alt-del.target
# sudo systemctl daemon-reload

+ Ubuntu 12.04/14.04

– Trên OS Ubuntu 12.04/14.04 thì ta thay đổi nội dung ‘exec’ dưới thành ‘exec false’.

# sudo vi /etc/init/control-alt-delete.conf
exec shutdown -r “Control-Alt-Del pressed” 

thành

exec false

 
Như vậy là bạn đã nắm được cách thức để tắt tính năng Ctrl+Alt+Del gây reboot bởi hoạt động keyboard trên các OS CentOS/RHEL và Ubuntu khác nhau. Chúc các bạn thành công.

Previous article[Linux] Fix lỗi ‘Another app is currently holding the yum lock’ trên CentOS/RHEL
Next article[Ebook] Learning Puppet 4 – Download PDF
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !