[cPanel] Hướng dẫn khoá và mở tài khoản user cPanel bằng command-line

Hướng dẫn đơn giản về việc khoá và mở khoá user cPanel trên giao diện command-line.

Đến với bài viết này, chúng ta sẽ chỉ đơn giản nói về vấn đề làm thế nào để khoá (suspend) và mở khoá (unsuspend) một tài khoản user cPanel trên giao diện command-line của hệ thống WHM/cPanel (giao diện đồ hoạ thì làm dễ quá rồi còn gì :v). cPanel hỗ trợ script dưới backend ở thư mục /scripts/ giúp chúng ta thực thi rất nhiều thao tác khác nhau như trên giao diện đồ hoạ, tất nhiên vẫn sẽ có những phần bị hạn chế, thì việc khoá và mở khoá sẽ được thao tác bởi 2 script “/scripts/suspendacct” và “/scripts/unsuspendacct“.

1. Khoá 1 tài khoản user

Cấu trúc lệnh :

/scripts/suspendacct <username>


Ví dụ 1 :

# /scripts/suspendacct user1

2. Mở khoá 1 tài khoản user

Cấu trúc lệnh :

/scripts/unsuspendacct <username>


Ví dụ 2 :

# /scripts/unsuspendacct user1


Lưu ý :

– Sau khi bạn mở khoá 1 tài khoản account, kiểm tra truy cập source site user đó vẫn bị thấy redirect về trang thông báo tạm khoá tài khoản thì bạn hãy kiểm tra thử file .htaccess ở source code /home/<username>/public_html/.htaccess của user đó nhé. Bạn sẽ thấy 1 dòng redirect về page .html thông báo khoá tài khoản, chỉ cần xoá dòng này đi là được.

3. Liệt kê danh sách các tài khoản user bị khoá

Phía dưới backend chúng ta có thể dễ dàng liệt kê các tài khoản đã bị tạm khoá bằng cách truy cập thư mục “/var/cpanel/suspended/”. Tất cả tài khoản bị tạm khoá (suspended) đều được liệt kê ở đây dưới dạng file với tên file tương ứng tên user bị tạm khoá.

# ll /var/cpanel/suspended
total 72
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 24 13:03 ./
drwxr-xr-x. 86 root root 12288 Jul 24 13:09 ../
-rw-r--r-- 1 root root 54 May 6 18:30 user1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 22 23:01 user2
-rw-r--r-- 1 root root 54 May 6 18:30 user3
-rw-r--r-- 1 root root 54 May 6 18:30 user4
-rw-r--r-- 1 root root 54 May 6 18:30 user5
-rw-r--r-- 1 root root 152 Jul 24 13:03 user6
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jun 11 10:04 user7
-rw-r--r-- 1 root root 54 May 6 18:30 user8
-rw-r--r-- 1 root root 54 May 6 18:30 user9

 

Dễ dàng phải không nào .

Previous article[cPanel] Hướng dẫn liệt kê tên user và Reseller owner trên cPanel bằng command-line
Next article[Nginx] Hướng dẫn cấu hình Nginx không ghi log một số dạng request cụ thể
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !