[Linux] Fix lỗi ‘Another app is currently holding the yum lock’ trên CentOS/RHEL

Mình tin là nếu bạn sử dụng hệ thống Linux như CentOS/RHEL, tiêu biểu như các quản trị viên thì sẽ có lúc gặp phải tình huống lỗi (“Another app is currently holding the yum lock“) như dưới khi sử dụng chương trình lệnh ‘yum‘ để cài đặt 1 gói chương trình/dịch vụ nào đấy.

Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid [pid number].
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...

 
Ví dụ như :

# yum install [service name]
Loaded plugins: fastestmirror
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid 20360.
Another app is currently holding the yum lock; waiting for it to exit...
   The other application is: yum
      Memory : 19 M RSS (396 MB VSZ)
      Started: Sun Mar 6 21:06:51 2011 - 00:29 ago
      State : Traced/Stopped, pid: 20360

Nguyên nhân:

– Do trước đó bạn hoặc user nào đó, đang sử dụng ‘yum‘ để cài đặt tiến trình rồi để treo máy (như chạy background screen) rồi lúc sau quên béng đi, quay lại yum tiếp thì không được.
– Lý do kế, có thể bạn đang cài đặt chương trình/dịch vụ với ‘yum’ thì đột ngột ngắt ngang như kiểu Ctrl+Z hoặc Ctrl+C không cho ‘yum’ thời gian để ngắt.

Cách fix lỗi “Another app is currently holding the yum lock”

1. Giải pháp 1

– Xoá đi file .pid đang chạy bị treo của tiến trình yum ‘yum.pid‘.

# rm -f /var/run/yum.pid

 
2. Giải pháp 2

– Xoá yum.pid dựa trên thông tin pid tiến trình yum show ra từ lệnh ‘ps’ hoặc ‘pidof’.

# ps auxfw | grep yum
# kill -9 <yum-pid>

– Cách kế với ‘pidof‘.

# kill -9 $(pidof yum)

 
Vậy là bạn đã biết hướng xử lý cơ bản với lỗi “Another app is currently holding the yum lock” khi chạy lệnh ‘yum’ rồi nhé.

Previous article[Ebook] IT Security Risk Control Management – An Audit Preparation Plan – Download Ebook
Next article[Linux] Hướng dẫn tắt tính năng Ctrl+Alt+Del gây reboot trên CentOS/Ubuntu
Bạn đang theo dõi website "https://cuongquach.com/" nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Quản Trị Hệ Thống Dịch Vụ & Mạng, được xây dựng lại dưới nền tảng kinh nghiệm của bản thân mình, Quách Chí Cường. Hy vọng bạn sẽ thích nơi này !