Fix lỗi “Fatal error: Python.h: No such file or Directory” khi xài pip

675

Fix lỗi “Fatal error: Python.h: No such file or Directory” khi xài pipCuongquach.com | Bạn gặp tình huống như sau trên hệ thống OS Ubuntu/Debian, bạn cài đặt 1 chương trình hoặc module bên thứ 3 cho python hệ thống bằng chương trình ‘pip‘ thì gặp phải lỗi “Fatal error: Python.h: No such file or Directory” như ví dụ dưới.

 
Bạn sẽ ngờ ngợ người ra và suy nghĩ làm sao để tìm ra file ‘Python.h‘ và xử lý cái lỗi này bây giờ đây.

Fix lỗi “fatal error: Python.h: No such file or Directory”

Python.h chỉ là 1 file header, được sử dụng bởi chương trình compile ‘gcc‘ để build chương trình/ứng dụng. Bạn sẽ cần phải cài đặt gói chương trình thư viện có tên là ‘python-dev‘. Gói chương trình này sẽ bao gồm các file header, file thư viện tĩnh và các chương trình phát triển cần thiết cho việc xây dựng module Python, mở rộng trình thông dịch Python,… Vậy bạn sẽ cài gói python-dev như sau :

+ Python version 2.x+

+ Python version 3.x+

Ví dụ như output khi cài đặt python-dev :

Bây giờ tiến hành cài đặt lại chương trình hay module thông qua pip thử xem nào.

Nguồn: https://cuongquach.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here