[NexentaStor] Hướng dẫn truy cập root shell – Expert Mode NMC của hệ thống NexentaStor

268

Hiện tại hệ thống Storage NexentaStor cung cấp 2 cơ chế tương tác quản lý là Nexenta Management Console (NMC) và Nexenta Management Viewer (NMV).

Về cơ bản, bạn có thể thao tác mọi thứ thông qua giao diện đồ hoạ NMV nhưng sẽ có những thao tác bạn chỉ muốn hoặc chỉ có thể thao tác qua command line bash.

Mặc định NMC sẽ hoạt động ở cơ chế môi trường riêng do Nexentastor setup. Hoàn toàn không có khả năng để sử dụng môi trường bash Linux như thông thường.

Tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn truy cập vào môi trường bash gốc để sử dụng thì hãy làm theo mình chỉ dẫn nhé.

SSH vào môi trường terminal của server backup.

Ở môi trường này các thao tác lệnh cơ bản của Unix OS đều bị giới hạn thực thi và sử dụng. Nên xét nhu cầu kiểm tra chúng ta sẽ cần truy cập đến môi trường bash root gốc của OS Nexentastor.

Để thực hiện việc chuyển đổi môi trường về Console Root, hay còn gọi là cơ chế “Expert Mode” như trong tài liệu chính thức của “Nexentastor User Guide”, ta làm như sau :

– Kiểm tra sơ qua phiên bản OS của Nexentastor có thể nhận thấy Nexentastor đang sử dụng hệ thống OpenSolaris Oracle.

– Khi bạn đã xong việc và muốn quay trở lại môi trường NMC do Nexentastor setup thì hãy “exit” và lưu ý dòng thông báo về việc nếu có thao tác liên quan ảnh hưởng đến hoạt động vận hành của Nexentastor khi sử dụng môi trường bash Linux thì hãy chạy lệnh “setup appliance nms restart” sau khi thoát để đồng bộ cấu hình cũng như hoạt động của Nexentastor.

Vậy thôi , chúng ta đã đạt được mục tiêu của bài viết này rồi, đó là cách truy cập “Expert Mode” của hệ thống Storage NexentaStor.

LEAVE A REPLY