[Lập trình Shell] Bài tập nhập chuỗi, đếm số lượng từ và in mỗi từ 1 dòng

4026

Chào các bạn, nhằm giúp các bạn áp dụng lập trình shell vào thực tế hoặc làm bài tập bash shell thi cử. Thì mình sẽ cung cấp những bài tập cơ bản và nâng cao giúp các bạn trao dồi kĩ năng lập trình bash shell.

Bài tập “nhập chuỗi, đếm số lượng từ và in mỗi từ 1 dòng”

Đề bài:

– Viết chương trình với tham số đầu vào là 1 chuỗi hoặc 1 câu nào đó có ý nghĩa, sau đó đếm số lượng từ xuất hiện trong câu đó và in từng từ 1 trên 1 dòng riêng.

Code mẫu:

– Ta sẽ đọc input vào biến $STRING.
– Đếm số lượng từ bằng chương trình ‘wc’. (Đọc bài : [Linux] Hướng dẫn sử dụng lệnh wc và ví dụ trên Linux)

 
Output:

 
Như vậy là ta đã hoàn thành 1 bài tập bash shell nữa rồi.

LEAVE A REPLY